AKTUALNOŚCI,  KATECHEZA RODZINNA

Diecezjalne internetowe rekolekcje wielkopostne dla dorosłych…

Szczególny Wielki Post, który przeżywamy nie dał nam możliwości udziału w rekolekcjach parafialnych…, Możemy jednak podjąć rozważania rekolekcyjne, które są na stronie naszej Diecezji.

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/rekolekcje-online/

Rekolekcje głoszą dla nas:
Ks. Marek Studenski, Wikariusz Generalny i Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Ks. Przemysław Sawa, Misjonarz Miłosierdzia, pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości), Dyrektor Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody.
Ks. Piotr Bączek, Dyrektor Diecezjalnego Radia Anioł Beskidów, redaktor tygodnika Niedziela.