Sakrament Małżeństwa

 

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii trzy miesiące przed datą ślubu.

Potrzebne dokumenty:
  • dowody osobiste narzeczonych
  • akt chrztu (dot. osób ochrzczonych poza tutejszą parafią)
  • świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej
  • świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich i odbyciu wymaganych spotkań w katolickiej poradni małżeńskiej,
  • dokumenty z USC (w przypadku ślubu konkordatowego),
  • dane świadków: imię, nazwisko, adres.