Słowo Serca

 

„Chcemy spożyć Pismo święte…”

Wznosi się śpiewne wołanie,

Prostuj Panie drogi kręte

Słowo przemieniaj w działanie.

 

Karmisz nas Słowem obficie

Zbierasz na świętej Wieczerzy,

Bo kochasz nas ponad życie

Swe owce oraz pasterzy.

 

Twoim Słowem nakarmieni

Chcemy się z bliźnimi dzielić,

Z Łaski Twojej odkupieni

Jak się mamy nie weselić?

19 kwiecień

 

List od Boga w Piśmie świętym

Z wielką czcią dziś przyjmujemy,

W darze Biblii, niepojętym

Wszyscy razem dziękujemy.

 

Słowo Życia wciąż nas żywi

Bo w Nim jesteś Jezu, Panie,

Niech się zatem nikt nie dziwi

Wciąż trwa przecież zmartwychwstanie.

 

Z góry zatem dziękujemy

Za Biblijne świętowanie,

Z wiarą to celebrujemy

Że Słowo Ciałem się stanie.

18 kwiecień

 

Choć pandemia nie ustaje

Życie płynie, czas ucieka,

Objęte nią wszystkie kraje

Trudne chwile dla człowieka.

 

„Święty Boże, Święty mocny!”…

Z serca niechaj głos ten płynie,

Wtedy będzie czas owocny

Bo nadzieja nie zaginie.

 

Przecież wszystko w ręku Boga

W Miłosiernym Sercu Jego,

Gdy zaufasz zniknie trwoga

Szczerze pomódl się do Niego.

17 kwiecień

 

„Którz jak Bóg”: On przypomina

Książę wojska niebieskiego,

U Boga Jego „przyczyna”

Darem wodza anielskiego.

 

Niech Archanioł Michał strzeże

Rodzin w calutkiej parafii,

Aby mogły wytrwać w wierze

On najlepiej to potrafi.

 

Spraw to Boże Wszechmogący

Byśmy szczerze Cię kochali,

W Jego pomoc ufający

Przy Tobie zawsze wytrwali.

16 kwiecień

 

Człowiek ciągle coś wspomina

Co się kiedyś wydarzyło,

Jaka jest tego przyczyna

Że tak właśnie się odbyło?

 

Wspominając urodziny

Oraz dzień gdy Ktoś odchodzi,

Nie ma w tym już naszej winy

Słońce wschodzi i zachodzi.

 

Polecajmy Bogu Życie

Oraz nasze z Nim Spotkanie,

Łaski spłyną znów obficie

Wola Boża niech się stanie.

15 kwiecień

 

Chrzest Polacy wspominają

Za ten dar znowu dziękują,

Miłosierdzie wychwalają

Nowych łask wciąż oczekują.

 

Dzieckiem Bożym przez chrzest święty

Kościół czyni swoje dzieci,

Grzech Adama usunięty

Boży Pokój znowu świeci.

 

Woda chrztu przez wieki płynie

Krew Twa Jezu wciąż obmywa,

Kto Ci ufa ten nie zginie

Twoja Miłość grzechy zmywa.

14 kwiecień

 

Umacniasz nas swoim Słowem

Na Eucharystię zapraszasz,

Choćby serce było „żłobem”

Ty je swoją Łaską zraszasz.

 

Rodzisz się w nas nieustannie

Gdy Cię w bliźnim przyjmujemy,

W dziecku, młodzieńcu i pannie

Ciebie w nich adorujemy.

 

Miłosierdzie w tej zarazie

Jeszcze bardziej jest wskazane,

W Koronce czy na Obrazie

Zaufanie ukazane.

13 kwiecień

 

Znowu Tydzień Miłosierdzia!

Hasła, plany i programy,

Jezu, my Twoje „narzędzia”

Bez Ciebie znowu przegramy.

 

Udziel serca wrażliwego

I chętnego do pomocy,

Trzeba serca troskliwego

Taki dar jest w Twojej mocy.

 

Słowo Boże niech nas wspiera

I udziela nam wytrwania,

Tu nie liczy się kariera

Lecz wykonanie zadania.

12 kwiecień

 

Miłosierdzie niezgłębione!

Objawiłeś Jezu drogi,

Serca nasze pocieszone

Szczęśliwym nawet ubogi.

 

Miłosierdzia wyobraźnia

Jest potrzebna w codzienności,

Wtedy najstraszniejsza „kaźnia”

Nie odbierze nam radości.

 

Miłosierdzie głoszą święci

W życiu je praktykowali,

Niech Faustyna nas zachęci

Byśmy o tym pamiętali.

11 kwiecień

 

Znasz nas wszystkich po imieniu

Nic nie skryje się przed Tobą,

Ty pomagasz w oka mgnieniu

Czuwasz nad naszą żałobą.

 

Ty pocieszasz zasmuconych

A lękliwym dajesz męstwo,

Odnajdujesz zagubionych

Słabym zapewniasz zwycięstwo.

 

Miłosierdzie Twą koroną

Przebaczenie atrybutem,

Pokój Twoją dobrą stroną

Miłość nie jest Ci „wyrzutem”.

10 kwiecień

 

Mówisz do nas Zmartwychwstały!

O radości i pokoju,

Łamiesz Twego wroga „strzały”

Chronisz nas od niepokoju.

 

Twoje Słowo kruszy skały

W Twym Imieniu moc zwycięska,

Jeśli oddam Ci się cały

Nie jest straszna żadna klęska.

 

Z Tobą wszystko jest możliwe

Gdy się modlę: „ufam Tobie”,

Wtedy życie jest uczciwe

Zdrowie wróci po chorobie.

09 kwiecień

 

Jezu, Panie Zmartwychwstały!

Całuję Twe święte Rany,

Obym żył dla Twojej chwały

Tyś jest Król i Pan nad pany.

 

Wiara darem jest od Ciebie

Że nic nie ma bez Twej woli,

Dajesz się nam w świętym Chlebie

Leczysz wszystko co nas boli.

 

Śpiewam pieśni Wielkanocne

W nich nadzieja, pokrzepienie,

Oddalają myśli „mroczne”

Głoszą Pokój i zbawienie.

08 kwiecień

 

Twe Rany Jezu jaśnieją

Wzywają do Uwielbienia,

Obdarz nas wszystkich nadzieją

Potęgi Twego Imienia.

 

W Nim moc do walki z grzechami

Cieszysz się gdy Cię wzywamy,

Ty się litujesz nad nami

Podnosisz gdy upadamy.

 

Jakie dziś będzie Spotkanie?

Komu objawisz znów siebie?

Radosne oczekiwanie

Cieszą się Anieli w niebie.

07 kwiecień

 

Spotkania ze Zmartwychwstałym

Są aktualne przez wieki,

Przydarzą się jednak „małym”

Pan przyjdzie też do „kaleki”.

 

Nie gardzisz Jezu ubogim

Dajesz im swoje orędzie,

Dla Ciebie każdy jest „drogim”

Tak było i nadal będzie.

 

Tomasz, Piotr, Magdalena

Czy też niedawno Faustyna,

To nie filmowa jest scena

Dla świata Dobra Nowina.

06 kwiecień

 

Oktawa Wielkiej Radości

Niesie nadzieję od Pana,

On żyje i w swej Miłości

Ochrania nas od „tyrana”.

 

Lęku, bojaźni i smutku

Poczucia beznadziejności…

Spokojnie i powolutku

Wyrwie nas z naszej słabości.

 

Niech Alleluja! rozbrzmiewa

W świątyni, a także w domu,

Serce z radości niech śpiewa

Nie czyniąc krzywdy nikomu.

05 kwiecień

 

Alleluja! biją dzwony!

Zmartwychwstałeś by dać życie,

Niech pierzchną „wirus-korony”

A zdrowie wkroczy obficie.

 

Grób pusty niesie nadzieję

Żeś Panem niemożliwego,

Duch Twój niech z mocą powieje

Gdzie pielęgnują chorego.

 

Radosne hymny i śpiewy

Niech głoszą cud zmartwychwstania,

A Twego Ducha „powiewy”

Będą nagrodą czekania.

04 kwiecień

 

Adoracja przy Twym Grobie

Wielką Łaską jest o Panie,

Jeśli zaufamy Tobie

To nic złego się nie stanie.

 

Tę Wielkosobotnią „Ciszę”

Pielęgnujmy w naszej duszy,

Może głos Boga usłyszę?

Serce się moje poruszy…

 

Oddaję Ci znowu siebie

Życie me i powołanie,

Ludziom pragnę zanieść Ciebie

Głosić Twoje Zmartwychwstanie.

03 kwiecień

 

Jezu, cisza wokół wielka

Co nam powiesz z Twego Krzyża,

Niech zamilknie podłość wszelka

Święty ten kto się uniża.

 

Jest Maryja przy Twym bólu

Stoi cicha, zamyślona,

Dajesz nam Twą Matkę, Królu

Ona weźmie nas w ramiona.

 

„Chcę pod Krzyżem stać przy Tobie”

Wołam do Niej z głębi duszy,

Trzy dni Jezu będziesz w grobie

Niech Twa Miłość nas poruszy.

02 kwiecień

 

Jezu-Hostio, Ty nas żywisz

Swoim Ciałem i Krwią świętą,

Wszystkich swoich uczniów dziwisz

Tajemnicą niepojętą.

 

Dziś Wieczernik ukazujesz

Jakim darem jest dla ludzi,

Moc swą Boską nam zwiastujesz

Niech świat tylko się obudzi.

 

Czystym sercem chcę Cię przyjąć

Bym rozdawał Cię obficie,

Nie pozwolisz nam już „zginąć”

Gdy oddamy Ci swe życie.

01 kwiecień

 

Święte Triduum się przybliża

Nasycone Tajemnicą,

Twojej Męki i Cierpienia

One drogą ocalenia.

 

Niech pandemia nie przeszkodzi

W sprawowaniu tej Liturgii,

Ześlij Łaski na Lud Boży

Niech w swym sercu się ukorzy.

 

Wszystko Tobie oddajemy

Jezu cichy i pokorny,

Myśli, słowa oraz czyny

I zachowaj nas od winy.

31 marzec

 

Choć tracimy już cierpliwość

W dobie srogiej tej pandemii,

Sercom naszym daj wrażliwość

Zaufanie, że się zmieni.

 

Tyś Panem niemożliwego

W Twym Imieniu wybawienie,

Coraz trudniej o „zdrowego”

W Tobie Panie jest zbawienie.

 

W nasze serca wlej nadzieję

W sens pokuty i cierpienia,

Niech się z tego nikt nie śmieje

To jest droga ocalenia…

30 marzec

 

W Tym Tygodniu Wielkie sprawy

Kościół daje nam przeżywać,

Tyle sumień do naprawy

Po co mamy to ukrywać.

 

Przyjmij Jezu dobrą wolę

Wszystkich skruszonych grzeszników

Kiedy wspomną swą swawolę

Przemień ich na pokutników.

 

Niech w Liturgię się wsłuchają

Rozkochają w Adoracji,

Z serca bliźnim pomagają

Nie czekają do wakacji.

29 marzec

 

Hosanna z ust się wyrywa

Bo Jezus chce podjąć Mękę,

I do modlitwy nas wzywa

Zawierzyć wszelką udrękę.

 

Opis Męki Zbawiciela

Wzywa nas do wyciszenia,

Każdy z nas niech się ośmiela

Pragnąć wiecznego zbawienia.

 

Palmę weź dzisiaj do ręki

Przyjmij to co Jezus daje,

Moc dostaniesz z Jego Męki

A kto prosi ten dostaje.

28 marzec

 

Jezu, w Tobie mam nadzieję!

Choć pandemia wciąż szaleje,

Nic bez Ciebie się nie dzieje

Bez nadziei świat truchleje.

 

Jak przeżywać Wielki Tydzień?

Kiedy znowu obostrzenia,

Twoim darem jest każdy dzień

Za wszystko ślę dziękczynienia.

 

Obudź serca do modlitwy

Aby Tobie zawierzyły,

Sami nie wygramy „bitwy”

Gdy Ty nie dasz nam Twej siły.

27 marzec

 

Jezu, to jest pierwszy święty!

Ty Go kanonizowałeś,

Niech to będzie dla zachęty

„Dobrych łotrów” ratowałeś.

 

Każdy kto się szczerze skruszy

Ma zbawienie zapewnione,

Taki Serce Twoje wzruszy

Dla nas grzesznych otworzone.

 

Matka łaski nam wyprasza

Z Twoją Męką zjednoczona,

Przecież to Matuchna nasza

Od Boga nam przeznaczona.

26 marzec

 

My też mamy „zwiastowania”

Które Pan Bóg nam ogłasza,

Do wypełnienia zadania

Jezus do nich nas zaprasza.

 

Jest to przecież powołanie

Święta sprawa w planach Boga,

Boża wola niech się stanie

To najlepsza z wszystkich droga.

 

Uczy nas Niepokalana

Dziś z Kościołem świętujemy,

Na Matkę Boga wybrana

Z Nią się z tego radujemy.

25 marzec

 

Świętość życia priorytetem

Dla wierzących w dobroć Boga,

Zło chce zniszczyć je z impetem

Czyha wszędzie moc złowroga.

 

Szturm modlitwy i pokuty

Wielkim darem jest człowieka,

Świat bowiem tak jest „zatruty”

Z nawróceniem niech nie zwleka.

 

Niech ukorzy się przed Bogiem

Chroni życie od poczęcia,

Nie trzeba być teologiem

By bronić życie dziecięcia.

24 marzec

 

Życie cennym darem Boga

Trzeba chronić je w tym świecie,

Zagrożone jest przez „wroga”

On traktuje je jak „śmiecie”.

 

Dekalogu przykazanie

Piąte według kolejności,

Piękne w sobie ma wezwanie

By je przyjąć dla Miłości.

 

Bóg jest Panem śmierci, życia

Lecz dał wolność człowiekowi,

Który często od powicia

Ufa swemu rozumowi…

23 marzec

 

Jezu, spieszysz nam z pomocą

Gdy ufamy Tobie szczerze,

Naszą słabość wspierasz mocą

Tego nikt nam nie odbierze.

 

Przykład mamy w świętej Ricie

Która życie ciężkie miała,

Lecz wspomogłeś Ją sowicie

By obficie nas wspierała.

 

W sytuacjach beznadziejnych

Ona pomoc Twą wyprasza,

W sprawach trudnych oraz „chwiejnych”

Przyjąć krzyże nas zaprasza.

22 marzec

 

Chociaż krzyże zasłonięte

Ty nas widzisz Jezu Drogi,

Nasze różne drogi kręte

Z Miłości stawiasz wymogi.

 

Twe Słowo mylić nie może

Boś Ty Prawdą nieskończoną,

Opatrzność Twoja pomoże

Stając się naszą obroną.

 

Jak ziarno co obumiera

Przynosi plony stokrotne,

Twe Serce Miłość zawiera

I zlewa łaski „zawrotne”.

21 marzec

 

Jezu, Ty wiesz, że Cię kocham

Bo znasz przecież moje myśli,

Kiedy cierpisz w kącie szlocham

Żebyśmy do Ciebie przyszli…

 

Ty masz Słowa życiodajne

I cierpliwie na nas czekasz,

A Spotkanie z Tobą „fajne”

Nigdy na nas nie narzekasz.

 

Bo Ty kochasz całkowicie

Życie swe za nas oddałeś,

Kiedy budzę się o świcie

Wiem, że na mnie znów czekałeś.

20 marzec

 

Święty Józef, Dar od Boga

Kościołowi Patronuje,

By pokonać wreszcie „wroga”

Papież nam Go znów wskazuje.

 

Wzywajmy Go więc z ufnością

We wspólnotach i rodzinach,

Niech napełnią się radością

I zapomną o swych winach.

 

Rok Rodziny rozpoczęty

Wielkie łaski spłyną z nieba,

Bóg w dobroci niepojęty

Znów udzieli czego trzeba.

19 marzec

 

Duchowo pielgrzymujemy

Do Zabawy i Wał-Rudy,

Drogę krzyża podejmiemy

Powierzymy nasze trudy.

 

Szlak męczeństwa Karoliny

Pielgrzymi dziś nawiedzają,

U Niej wzywają przyczyny

Dzień śmierci Jej wspominają.

 

Słowo Boże rozważymy

Zaufamy Jego mocy,

Może znów się zadziwimy

Jak Bóg udziela pomocy.

18 marzec

 

Pod Twym płaszczem Opatrzności

Przed „zarazą” się chronimy,

Spragnieni Twojej Miłości

Niczego się nie boimy.

 

Rekolekcje dziś kończymy

Ale w sercach naszych trwają,

Chociaż mamy powrót zimy

Wszyscy „wiosny” już czekają.

 

Nowe Życie to dar Boski

Karolinę też prosimy,

Jeśli pokonamy troski

To naprawdę się zmienimy.

17 marzec

 

Ty nas kochasz ponad życie

Zły nam wciska swe knowania,

Udziel nam Ducha obficie

Byśmy nie słuchali „drania”.

 

Niech nas Matka Twoja wspiera

I pomaga nieustannie,

Serca nasze niech otwiera

Aby wytrwać w „kwarantannie”.

 

Rekolekcje z Karoliną

Choć półmetek przekroczyły,

Już za świętą Jej przyczyną

Cuda w każdym z nas sprawiły.

16 marzec

 

Jesteśmy umiłowani

Przez naszego Ojca w niebie,

I na nowo dziś wezwani

Byśmy znów wielbili Ciebie.

 

Karolina nam wskazuje

Zwykłe życie w zaufaniu,

To nas wtedy uratuje

Pomoże w oczekiwaniu.

 

Potrzeba nam cierpliwości

W przyjmowaniu Twojej woli,

I na co dzień gorliwości

Nawet wtedy gdy coś boli.

15 marzec

 

Kościół wzywa do Radości

Bo Wielkanoc się przybliża,

Pozbyć trzeba się też złości

Wielki ten kto się uniża.

 

Pomoże nam Karolina

Bogu za Nią dziękujemy,

Bo przemożna Jej przyczyna

Z tego też się radujemy.

 

Rekolekcje – święta sprawa

Niech Duch Święty nas oświeci,

Bo to duszy jest „naprawa”

Wszyscy będą znów jak dzieci.

14 marzec

 

Przez modlitwę różańcową

Zawierzymy Rekolekcje,

Niech Duch Święty nas oświeca

I zaprosi nas na „lekcje”.

 

Z Karoliną Męczennicą

Błogosławioną Dziewczyną,

Chcemy przeżyć ten czas łaski

Uporać się z naszą winą.

 

 

choć pandemia, obostrzenia

Bogu ten czas oddajemy,

Zawierzamy go Maryi

Że się znów rozradujemy.

13 marzec

 

Krzyż przyjąłeś dobrowolnie

Bo ukochałeś grzesznika,

Pozwól mi Cię naśladować

Uczyń ze mnie „wstawiennika”.

 

Towarzyszy Ci Maryja

Matka wszystkich ludzi ziemi,

Jest przy krzyżu swoich dzieci

Ona serca ich odmieni.

 

Twoją Mękę rozważamy

Zbawicielu nasz i Panie,

Niech ten czas Wielkiego Postu

Przygotuje zmartwychwstanie.

12 marzec

 

Moc Twojego Jezu Słowa

Leczy rany duszy, ciała,

Nikt przed Tobą się nie schowa

Miła Ci jest ludzkość cała.

 

Nie masz względu na osoby

Bo za wszystkich Krew przelałeś,

Znasz problemy i choroby

Dla nas przecież Zmartwychwstałeś.

 

W każdej Mszy to doświadczamy

Kiedy budzi się w nas wiara,

A gdy przy Tobie wytrwamy

To najcenniejsza ofiara.

11 marzec

 

Czas nieuchronnie przemija

A z nim postać tego świata,

Niechaj się każdy rozwija

By w bliźnim dostrzegał brata.

 

Powszechne braterstwo ludzi

Głosi nam Głowa Kościoła,

Niech ze snu świat się obudzi

Bo to jest najlepsza szkoła.

 

Boże, nasz Ojcze kochany

Stworzyłeś wszystkich z Miłości,

Jezus cierpiał za nas Rany

Bo pragniesz nas mieć w wieczności.

10 marzec

 

Czas pokuty, metanoi

Łaską wielką dla człowieka,

„Rana” wtedy się zagoi

Gdy ze skruchą się nie zwleka.

 

Chociaż wirus wciąż szaleje

Wszędzie różne obostrzenia,

Niechaj w sercach zajaśnieje

Pewność wiecznego zbawienia.

 

Nieuchronnie świat przemija

Na nas niebo oczekuje,

Nawrócenia czas wybija

Na konfesjonał wskazuje.

09 marzec

 

Jezu, dałeś nam Maryję

Ona naszą Powierniczką,

Niech swym płaszczem nas okryje

Jest najlepszą Pośredniczką.

 

Wzorem każdej jest kobiety

One dzisiaj mają święto,

Niech przyjmują Jej zalety

Bo bez grzechu Jest Poczętą.

 

Niech szczęśliwa każda będzie

Wypełnia swe powołanie,

Radość zapanuje wszędzie

I nie tylko na „ekranie”.

08 marzec

 

Wzywasz Panie do świętości

Wszystkich ludzi w całym świecie,

Nie ma prawdziwej radości

Kiedy grzech człowieka „gniecie”.

 

Dekalog, gdy przestrzegamy

Otwiera drogę do nieba,

Boga i ludzi kochamy

Postępujemy jak trzeba.

 

Świątynia naszego ciała

Duchem Świętym wypełniona,

Choćby wiara była mała

To dusza będzie zbawiona.

07 marzec

 

W Sercu Matki jest ratunek

Które w końcu zatryumfuje!

Oddaj Jej swój wizerunek

Ona ciebie uratuje.

 

Przyszła z nieba do Fatimy

Prostym dzieciom się zjawiła,

Chociaż wszyscy się dziwimy

Ona pokój przywróciła.

 

Różaniec nam ofiaruje

Wzywa do wynagrodzenia,

Świat się wcale nie przejmuje

Lecz to droga do zbawienia.

06 marzec

 

To już rok jak trwa pandemia

Jakie wnioski wyciągamy?

Twoje Serce się nie zmienia

Czy my Cię Jezu kochamy?

 

Co chcesz nam Panie powiedzieć

Przez to trudne doświadczenie?

Co ludzkość ma jeszcze wiedzieć

By się starać o zbawienie?

 

Wielu nic sobie nie robi

Ani się tym nie przejmuje,

A wirus historię „żłobi”

Na cmentarzach zapisuje.

05 marzec

 

Wielka świętość Kazimierza

Jest od Boga dla nas wzorem,

Niech do nieba życie zmierza

Pracy i modlitwy torem.

 

Świat dziś odrzuca te dary

Które królewicz przyjmował,

Trzeba zacząć od ofiary

Spojrzeć jak on adorował.

 

Chociaż synem był królewskim

Nie wstydził się umartwienia,

Blisko był z Ojcem niebieskim

Wskazuje drogę zbawienia.

04 marzec

 

Wielki Post i wyrzeczenia

Pomagają człowiekowi,

Wzywają do nawrócenia

Wtedy Bóg duszę odnowi.

 

Nie przeszkodzi nam pandemia

Aby zadbać o sumienie,

Wezwana jest cała ziemia

Aby osiągnąć zbawienie.

 

Bóg jest Źródłem wybawienia

Wszystko służy za narzędzie,

On swą mocą serca zmienia

Kościół głosi to orędzie.

03 marzec

 

W Eucharystii nam się dajesz

By umacniać nas na drogę,

W Tabernakulum zostajesz

Aby leczyć naszą trwogę.

 

Żywy Bóg w tej Hostii małej

Niepojęty dla rozumu,

Światłem w tajemnicy całej

W ciszy, z daleka od tłumu.

 

Wzmacniasz nas w czasie pandemii

I budzisz w sercu nadzieję,

Tyś Królem jest całej ziemi

Niech nikt się z tego nie śmieje.

02 marzec

 

Już się marzec rozpoczyna

Wiosna szybko się przybliża,

Daje radość ta nowina

Kiedy pyszny się uniża.

 

Wiosna w duszy, radość wielka

Stary człowiek się odnawia,

Niech ustąpi trudność wszelka

Bóg z Szatanem się rozprawia.

 

W mocy Słowa zwyciężamy

Wolę Pana wypełniamy,

Już się więcej nie poddamy

Gdy Maryi się oddamy.

01 marzec

 

Abrahama podziwiamy

A czemu nie chcemy wierzyć?

On uwierzył wbrew nadziei

Wtedy mógł się z życiem zmierzyć.

 

Różne próby w naszym życiu

Bóg dopuszcza do zbawienia,

Wiedzie nas na „Górę Tabor”

By osłodzić nam cierpienia.

 

Nie ma nic przypadkowego

Co spotyka nas na ziemi,

Tylko Boże Miłosierdzie

Smutek w radość wnet przemieni.

28 luty

 

Wciąż szukamy drogi życia

Podczas trwającej pandemii,

Ciągle mamy do odkrycia

Coś, co nasze życie zmieni.

 

To jest wiara w Twą Opatrzność

Bez Niej nic nie ma na świecie,

Życia nie mamy na własność

Choć piszą różnie w gazecie.

 

Twoje Słowo nas pokrzepi

Gdy na co dzień nim żyjemy,

A gdy trudność się przyczepi

Tobie Panie ją dajemy.

27 luty

 

Czy potrzebne umartwienie

Tobie Panie Miłosierny?

Krzyż wskazuje nam zbawienie

Tobie przez to mam być wierny.

 

Co dzień więc mam się zapierać

Ciebie Panie naśladować,

Pokusy złego odpierać

Aby wiecznie się radować.

 

Dajesz nam Matkę Bolesną

Która drogę nam wskazuje,

Błogosław chwilę doczesną

W niej się wieczność ukształtuje.

26 luty

 

Udziel mi Twego Pokoju

Wtedy nic mnie nie poruszy,

Z odwagą stanę do boju

Niejeden grzesznik się skruszy.

 

Burzę na morzu uciszasz

Jednym Słowem Twojej mocy,

Dumnych i pysznych poniżasz

Słabym udzielasz pomocy.

 

Twa Matka, Pokoju Królowa

Imieniem tym się nazwała,

Pomóc swym dzieciom gotowa

Ciebie, Mesjasza nam dała.

25 luty

 

Wzywasz świat do nawrócenia

A on pędzi w drugą stronę,

Kto pokorę dziś docenia?

I przed złem szuka ochronę?

 

Każdy chce sam decydować

I nad innych się wynosi,

Zamiast Bogiem się radować;

Ta postawa aż się prosi.

 

Jaką lekcję świat otrzyma

Przez zarazę, obostrzenia?

Niech na Boga się nie zżyma

Lecz wzywa Jego Imienia.

24 luty

 

Moc modlitwy Jezu Drogi

Oraz postu i jałmużny,

Wyzwoli nas z wszelkiej trwogi

Zagoi rany i blizny.

 

Twój Ojciec odda każdemu

On wszystko widzi w ukryciu,

Wielkiemu czy też małemu

Na ziemi i w przyszłym życiu.

 

Niech zatem Duch Święty sprawi

Byśmy służyli bliźniemu,

A Święta Trójca naprawi

To co przeszkadza zbawieniu.

23 luty

 

Ogień Miłości zapalaj

W sercach tej naszej młodzieży,

Duchem Mądrości obdarzaj

Pokojem, wielu uwierzy.

 

Bez Ciebie wielka pustynia

W rodzinach całej parafii,

Co się do tego przyczynia?

Kto to wyjaśnić potrafi?

 

Rozpal na nowo rodziny

Darami Twojego Ducha,

Przebacz nam wszystkie winy

Niech wstąpi w serca otucha.

22 luty

 

Duch Cię Jezu wyprowadził

Byś się zmierzył ze złym duchem,

Przez to wszystkim nam doradził

Jak być w takiej walce „zuchem”.

 

Trzeba słuchać głosu Boga

Nie dyskutować z Szatanem,

Kiedy ogarnie nas trwoga

Nazwać Ciebie Jezu, Panem.

 

Niech ten czas Wielkiego Postu

Dopomoże naszej duszy,

I przyczyni się do wzrostu

Kiedy każdy z nas się skruszy.

21 luty

 

Dajesz Panie swego Ducha

Tym co ufnie o to proszą,

Serce napełnia otucha

Modlitwy skutek przynoszą.

 

Duch Święty wskaże zadania

Umocni podczas pandemii,

Zachęci do wykonania

Obowiązków na tej ziemi.

 

Krzyż swój chętnie podejmować

Duch Jezusa nam pomoże,

Swoje życie ofiarować

Na Twą chwałę, co daj Boże!

20 luty

 

O co prosić Cię dziś Panie?

Różne w głowie są pomysły,

By od Ciebie mieć uznanie

Chcę wypełnić Twe zamysły.

 

One zawsze są najlepsze

Choć nie zawsze je rozumiem,

Nie rozwieją się na wietrze

Wykonam je tak jak umiem.

 

Choćby była drobna sprawa

Spełnić trzeba ją z miłością,

Niech się nikt nie naigrawa

Bo Ty będziesz mą Radością.

19 luty

 

Wybieram Cię Karolino!

Na Patronkę w Wielkim Poście,

Niechaj łaski z nieba płyną

Dotrą do nas jak po „moście”.

 

Tyś w Wał-Rudzie urodzona

Gdy Polska z mapy zniknęła,

Jesteś już błogosławiona

Uproś, by znów się dźwignęła.

 

Powierzam Ci młodzież, dzieci

Religijne wychowanie,

Niech w ich sercach czystość świeci

Oddaję Ci ich wzrastanie.

18 luty

 

To dziś Środa Popielcowa

Pierwszy dzień Wielkiego Postu,

Jak się każdy z nas zachowa?

Życzę duchowego wzrostu…

 

Post, modlitwa i jałmużna

Niech pomogą nam w tym czasie,

A postawa, wręcz usłużna

Nawet w szkole, w każdej klasie.

 

Miłosierdzia się uczymy

Kiedy je wcielamy w życie,

Niechaj lekcje odrobimy

Bóg nagrodzi nas sowicie.

17 luty, Popielec

 

Walka Postu z Karnawałem

Nieraz śmiesznie przedstawiana,

Nie powinna być banałem

Musi przez nas być wygrana.

 

Jutro Środa Popielcowa

Czas Pokuty rozpoczyna,

Czy ma dusza jest gotowa?

Gdy wybije ta godzina?

 

Męka Pańska, Gorzkie Żale

Rekolekcje, wyciszenie,

To są środki; powiesz, ale:

„Czy zapewnią nam zbawienie?

16 luty

 

Jezu, Tyś Radością serca

Odpocznieniem i weselem,

Nie ma jej żaden oszczerca

Bo Miłość musi być celem.

 

Tak widziała to Faustyna

Oraz święty jej spowiednik,

Niech nas wspiera ich przyczyna

Sługa Twój to nasz pośrednik.

 

Czy są w niebie Imieniny?

Zapytuję dziś nieśmiało,

Wdzięczność, ukłon dla Faustyny

Gdyż pomogła mi nie mało.

15 luty

 

 

Czas pandemii, zagrożenia

Strach, panikę w ludziach wznieca,

Wielu także życie zmienia

Bo ich Duch Święty oświeca.

 

W Bogu wszystko jest możliwe

Więc ożywmy w sobie wiarę,

Wyprostujmy drogi „krzywe”

Wtedy Pan Bóg cofnie karę.

 

Mór, zaraza, epidemie

Ludzkość dawniej nawiedzały,

Jak poskromić tę pandemię?

Każdy musi być wytrwały.

04 luty

 

Niech światło gromnicznej świecy

Oświeca nasze sumienia,

Zawierzamy Twojej pieczy

Drogi naszego zbawienia.

 

„Światło Chrystusa” – wołamy

Aby wskazać na Jezusa,

Wtedy świecę zapalamy

Niech nas ten gest zawsze wzrusza.

 

Ty rozświetlasz me sumienie

I dostarczysz zawsze chleba,

W Tobie Panie me zbawienie

Prowadzisz drogą do nieba.

03 luty

 

Weź do ręki dziś Gromnicę

Niech jej światło blask roztacza,

Posłuży Ci za kotwicę

Do nieba drogę wyznacza.

 

Kiedy Dzień Ofiarowania

Przeżywamy dziś w Kościele,

Podejmijmy te wyzwania

A jest ich naprawdę wiele.

 

Niech Maryja nas prowadzi

Wskaże drogę powołania,

Wtedy każdy z nas poradzi

Wypełni Boże zadania.

02 luty

 

Wiara Ojca Abrahama

Co uwierzył wbrew nadziei,

Jest od Boga tylko dana

I  umacnia wśród „zawiei”.

 

Burze, wichry, zawieruchy

Katastrofy przyrodnicze,

Kto doda wtedy otuchy?

Gdy wsparcie ludzi zwodnicze.

 

Ale gdy się wszystko „wali”

W ciele, duszy i sumieniu,

Jest Ktoś, który Cię ocali

Poprowadzi ku zbawieniu.

01 luty

 

Proszę o dar rozeznania

Bym rozumiał ludzkie dusze,

I nie szukał wciąż uznania

Lecz ukoił ich katusze.

 

Niech Jan Bosko dopomaga

W trosze o młodzież i dzieci,

Potrzebna jest w tym odwaga

Gdy czasem słońce nie świeci.

 

Przez burze i zawieruchy

Ty mnie Panie przeprowadzisz,

Zawsze dodasz mi otuchy

Trudnościom wszystkim zaradzisz.

31 stycznia

 

Kiedyś Bronisław Markiewicz

Udał się do Jana Bosko,

Wstąpił do jego zakonu

Pociągnięty duchowością.

 

Opatrzność inaczej chciała

I powrócił do Ojczyzny,

Zajmował się sierotami

Prostym ludem i biednymi.

 

Powstał w końcu nowy zakon

Od Michała Archanioła,

Bogu, ludziom jest oddany

I na całym świecie znany.

30 stycznia

 

Kolejny dzień jest przed nami

Który darem jest od Ciebie,

Obdarz mnie swymi łaskami

Ty który królujesz w niebie.

 

Jakie mam dziś staczać bitwy

I wysłuchać ludzkie biedy?,

Zanoszę zatem modlitwy

Ty przyjdziesz, choć nie wiem kiedy.

 

Kształtuj więc moje sumienie

By było czyste i szczere,

U Ciebie jest wybawienie

Odrzucasz to co nieszczere.

29 stycznia

 

Udziel wiedzy i mądrości

Panie, Ty nas wszystkich kochasz,

Udziel światła w obfitości

Łaski swej nigdy nie cofasz.

 

Wołał: „Zbliżam się w pokorze…”

Wielki Tomasz Akwinata,

Ufam, że tak każdy może

I przez to z Tobą się zbrata.

 

Proszę, niech w mojej modlitwie

Szukam wskazówek Mądrości,

Bym nie zapomniał w gonitwie

O Pokoju i Radości.

28 stycznia

 

Raz po raz gdzieś Ktoś umiera

Ze starości czy choroby,

Ale to prawdę zawiera

Mam być gotów każdej doby.

 

Była by w tym wielka wina

Gdyby myśląc o chorobie,

Zakradała się rutyna

Albo także i w żałobie.

 

Trzeba przyjąć wolę Pana

I za wszystko Mu dziękować,

Trudna sprawa jest nie chciana

Jak ją zatem ofiarować?

27 stycznia

 

To ostatnie pożegnanie

Wiele treści w sobie kryje,

Biskup Adam chociaż umarł

W sercach ludzi przecież żyje.

 

Gorzów i Zielona Góra

Biorą udział w tym pogrzebie,

Wszyscy modlą się z nadzieją

Że ich Pasterz jest już w niebie.

 

Dane mi w tym uczestniczyć

Z delegacją z Kęckiej ziemi,

Choć pandemia, obostrzenia

Ufam, wszystko się odmieni.

26 stycznia

 

Ty znasz wszystkie me pragnienia

Nic przed Tobą nie jest skryte,

Potrzebujesz uwielbienia

Tak, to jest niesamowite.

 

Mam trwać w ciągłej Adoracji

Ofiarują moje życie,

Od tego nie ma wakacji

Tak o tym wciąż myślę skrycie.

 

Jaka ma być ma modlitwa

By się Tobie podobała?

Z nią wygrana każda bitwa

Byle Ciebie wciąż szukała.

25 stycznia

 

Na Niedzielę Słowa Bożego…

Nieraz pustka w sercu, głowie

O co pytać Ciebie Panie?

I kto wtedy mi podpowie

Wskaże właściwe zadanie?

 

Ty wysłuchasz me milczenie

Które Tobie ofiaruję,

Przyjmiesz także me skupienie

Z serca chętnie je oddaję.

 

Prace, myśli i westchnienia

Składam w Sercu Twoim Boże,

Oczyszczaj moje pragnienia

Twoja dobroć mnie wspomoże.

24 stycznia

 

Gdy w Jordanie Jan chrzcił Pana

Ojciec z Duchem Moc zjawili,

Potęga Boga rozlana

Trzej swą Świętość objawili.

 

Jezus w Mocy wyszedł z wody

Jan Barankiem Go nazywa,

Rozpoczęte Pańskie Gody

Choć Boskość jeszcze ukrywa.

 

Niech sakrament chrztu świętego

Będzie chlubą i radością,

Dumą wielką dla każdego

Dzielmy się więc nim z miłością.

10 stycznia

 

Dzionek za dniem się przewija

Wszyscy boją się pandemii,

Zdrowie, młodość szybko mija

A czy serce się odmieni?

 

Ginie miłość i współczucie

Jeden na drugiego warczy,

Zawiść sroży się sowicie

Czasu na dobroć nie starczy.

 

Niech się każdy opamięta

W bliźnim Boga niech uwidzi,

W dzień powszedni i od święta

A wtedy się nie zawstydzi.

09 stycznia

 

Uwielbiam Cię Stworzycielu

Dziękuję za to co dajesz,

Przepraszam też Zbawicielu

Czekam , bo nam się oddajesz.

 

Niech Twe światło mnie prowadzi

Do każdego z Twoich dzieci,

Aby byli z tego radzi

Gdy Twa Łaska ich oświeci.

 

Polecam więc ich w modlitwie

Proszę byś im błogosławił,

Niech zatrzymam się w gonitwie

Pragnę byś każdego zbawił.

08 stycznia

 

Nie mam Jezu przecież złota

Ani mirry czy kadzidła,

Cenniejsza przecież ochota

I wierność, by mi nie zbrzydła.

 

Co mam oddać Tobie w darze?

Ciągle siebie zapytuję,

O tym, tamtym sobie marzę

Rożne rzeczy obiecuję.

 

A Ty pragniesz mnie całego

Mego serca, moich myśli,

Chcesz uchronić mnie od złego

Niech rozum o tym pomyśli.

07 stycznia

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30