Odpust parafialny

 

 

DZIEŃ IMIENIN PARAFII – Narodzenie Najświętszej Maryi Panny – 8 wrzesień

Odpust parafialny jest przeżywany corocznie w  niedzielę najbliższą Uroczystości. Tytuł taki wybrali pradziadowie u początku budowy  kościoła, powierzając opiece  Maryi naszą wspólnotę parafialną.

O początkach świętowania Narodzenia NMP możemy przeczytać między innymi w czytaniach BREWIARZA – codziennej modlitwie Kościoła katolickiego. Przeczytaj tekst i odpowiedz sobie na pytania:

  • Gdzie urodziła się Maryja?
  • Imiona rodziców Maryi?
  • Od kiedy w  Kościele świętuje się Urodziny Maryi?
  • Z jakich źródeł Kościoła dowiadujemy się o tym maryjnym święcie i samej Maryi?

Tradycja wskazuje kościoła św. Anny w Jerozolimie jako miejsce domu rodzinnego Matki Bożej.

 

Dar Odpustu przeżywamy

To Imieniny Parafii,

Niech się każdy angażuje

W tym co najlepiej potrafi.

 

Najważniejsze czyste serce

Zgoda, miłość, pojednanie,

Jezu dzisiaj Cię prosimy

O Ducha Twego wylanie.

 

Narodzenie Twojej Matki

Które znowu świętujemy,

Matki Boskiej Siewnej – zwane

Tobie z serca oddajemy.

W samą Uroczystość Narodzenia NMP –  8 września w naszym kościele całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.