Chrzest Święty

 
Zgłaszając dziecko do chrztu potrzebne są:
  • akt urodzenia dziecka
  • zaświadczenia rodziców chrzestnych  z parafii, w której zamieszkują (dot. osób z poza naszej parafii)
Wg Kodeksu prawa kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców;
  • posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek lub proboszcz dopuszcza wyjątek;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament  Eucharystii;
  • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

Rodzina dziecka powinna w dniu chrztu przystąpić do Komunii Świętej, a następnie troszczyć się o życie religijne ochrzczonego dziecka.