AKTUALNOŚCI

Odkryj na nowo SKARBY ŚW. JANA PAWŁA II – DZIEŃ PAPIESKI

ŚWIĘTOWANIE kolejnego, już XX DNIA PAPIESKIEGO – 11 października, to odkrywanie w sercach nas, dorosłych wydarzeń z pięknego czasu Pontyfikatu św. JANA PAWŁA II… Jakie słowa, gesty, przesłanie chcemy przekazać MŁODYM?Tegoroczne hasło –  „Totus Tuus” (Cały Twój) – jest wezwaniem biskupim Karola Wojtyły pochodzącym z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Czy  to papieskie zawołanie TOTUS TUUS może być postawą na dzisiaj?

Odkryj „Skarby Jana Pawła II”

Aktualnie w diecezji bielsko-żywieckiej jest 85 stypendystów: Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (70 osób) oraz diecezjalnej Fundacji „Światło Nadziei” (15 osób). Pochodzą z wiosek i małych miejscowości. Osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Stypendia są dla nich pomocą w rozwijaniu talentów.

Oprócz październikowej zbiórki Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można wspierać przez cały rok, przelewając dowolną kwotę na numer rachunku 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582.

Zerknij na przesłane DNIA

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Episkopat Polski w 2000 roku. Jest to organizacja, która w duchu wdzięczności upamiętnia pontyfikat i nauczanie św. Jana Pawła II.

CZTERY WYMIARY DNIA PAPIESKIEGO

Wymiar intelektualny 

W całej Polsce organizowanych jest kilkadziesiąt seminariów naukowych i paneli dyskusyjnych, których tematem jest nauczanie św. Jana Pawła II. Mają one na celu przybliżyć wiernym treści nauczania Ojca Świętego i poszerzać wiedzę o Jego pontyfikacie.

Wymiar duchowy 

Dzień Papieski jest przede wszystkim dniem duchowej łączności z obecnym Ojcem Świętym i modlitwy w jego intencjach. We wszystkich parafiach całej Polski w niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski. Odprawiane są Msze Święte w intencji Papieża, podczas których głoszone są homilie i katechezy poświęcone nauczaniu św. Jana Pawła II. W wielu parafiach odbywają liczne nabożeństwa oraz nocne czuwania połączone z medytacją nad papieskimi tekstami.

Wymiar artystyczny 

W wigilię Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wręcza jedną z najbardziej prestiżowych nagród w Kościele katolickim – nagrodę TOTUS. Dniu Papieskiemu towarzyszy także kilkadziesiąt innych dużych wydarzeń artystycznych, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Zwieńczeniem jest Koncert Papieski, który w ubiegłych latach odbywał się najczęściej na Placu Zamkowym w Warszawie, natomiast obecnie rokrocznie miejsce ulega zmianom. Dzień Papieski wykracza też poza granice Polski. Do obchodów włączają się polskie parafie i Polonia zamieszkująca m.in. Australię, Stany Zjednoczone, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Kazachstan.

Wymiar charytatywny 

Odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi jest organizowana tego dnia publiczna zbiórka pieniędzy, w której corocznie udział bierze blisko 100 tysięcy wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk, wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast. W ten sposób każdy może włączyć się w budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, jakim nazywani są stypendyści Fundacji. Jednym z przedsięwzięć, które towarzyszą obchodom Dnia Papieskiego, jest zbiórka pieniędzy na stypendia, które Fundacja przyznaje uzdolnionej i ubogiej młodzieży  z małych miejscowości. Co roku jest to około 2000 uczniów i studentów. Wśród podopiecznych Fundacji jest ponad 30 osób ze społeczności polonijnej, które podjęły naukę w Polsce. Większość z nich pochodzi z Europy, głównie Wschodniej, Azji oraz z Izraela i Ameryki Łacińskiej.