AKTUALNOŚCI

Boże Narodzenie 2020 – SŁOWA SERCA

Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie…

Dzień Bożego Narodzenia

Niesie Pokój w nasze serca,

Bo się rodzi Król Wszechświata

By pokonać wszelki smutek.

Zatem proszę Cię Maryjo!

Daj mi dzisiaj Twego Syna,

By w mym sercu miał schronienie

Bo On może je przemienić.

Niechaj też chóry Anielskie

Wyśpiewują Bożą chwałę,

A my całym naszym życiem

Nieśmy pokój dla bliźniego…

Życzmy sobie, naszej Wspólnocie Narodzenia NMP w Porąbce, aby radość Bożego Narodzenia pozwoliła nam usłyszeć drugiego Człowieka, a światło Gwiazdy Betlejemskiej ogrzało nasze serce, umocniło nasze Rodziny wzajemną życzliwością.

Niech błogosławieństwo nowonarodzonego Jezusa wypełnia każdy dzień miłością i pokojem.

Kiedy mówimy: „Radosnych Świąt Bożego Narodzenia”, to słowa te nabierają szczególnego wyrazu w tych czasach pełnych ograniczeń.

Bądźmy „aniołami” pokoju i chrześcijańskiej radości dla wszystkich, którzy szczególnie teraz potrzebują podniesienia na duchu.

„Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie…”

„Podnieś Rączkę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą…”

                                                                                                                      ks. proboszcz