AKTUALNOŚCI,  KATECHEZA RODZINNA

Przeszli drogę DRZEWA JESSEGO…

Kończymy czas adwentu 2020… Trzeba zadać sobie pytanie, jak  ten darowany nam czas wykorzystaliśmy? Klasy szóste Szkoły Podstawowej nr 1 zostały zaproszone do przeżycia ADWENTU 2020, tego szczególnego adwentu w nauczaniu zdalnym do pójścia biblijną drogą DRZEWA JESSEGO. Zobaczmy ich odkrycia.

Adwentowa tradycja dekorowania Drzewa Jessego nie jest w Polsce rozpowszechniona, więc była to pewna nowość, ale i dobra chwila do uporządkowania wiedzy przede wszystkim Starego Testamentu.

Podobnie jak dzieci pragną poznać swoje drzewo genealogiczne, czyli swoich rodziców, dziadków, pradziadków i dalszych przodków oraz krewnych, tak również chrześcijanie powinni poznać drzewo genealogiczne swego Zbawiciela Jezusa Chrystusa…

Na początku adwentu należało uciąć  gałązkę drzewa jabłoni, śliwy, forsycji lub innego drzewa kwitnącego, włożyć do wody. Następnie w czasie adwentu codziennie do przeczytania były odpowiednie teksty Pisma Świętego, mówiące o przodkach Pana Jezusa, a na gałązkach drzewa należało umieszczać symboliczną ilustrację biblijnego wydarzenia… Wyzwanie to było bardzo trudne, ale najwytrwalsi pięknie sobie z nim poradzili. Ciekawe, czy oglądając ich prace potrafimy wskazać o jakich wydarzeniach czytali?

A poniżej wyjaśnienie skąd nazwa i praca pt. DRZEWO JESSEGO:

Drzewo Jessego (lub Różdżka Jessego) pochodzi z Iz 11,1

„I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni.” 

Drzewo genealogiczne Chrystusa, ujęte w Mt 1, rozpoczyna się od słów:

„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama”. wskazując na ciągłość rodu i pochodzenie Jezusa. „Pień Jessego” w proroctwie Izajasza oznacza ród królewski Dawida. Natomiast różdżka, odrośl tego pnia wskazuje na Chrystusa, który pochodził z pokolenia Judy i rodu Dawida.