AKTUALNOŚCI,  MODLITWY

W poszukiwaniu DRÓG JEDNOŚCI… jakich?… kogo?… kiedy?

Pierwsza podpowiedź : „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”… Zerknij dalej.

„Aby byli jedno” – słowa Pana Jezusa, którymi w noc przed swoją męką i śmiercią  modlił się za swoich uczniów. A dzisiaj chrześcijanie są podzieleni…

Zrodził się więc ruch ekumeniczny, którego działania i inicjatywy zmierzają  do pojednania wszystkich chrześcijan w jednym i jedynym Kościele Chrystusowym.

Dzisiaj „podstawą jedności wszystkich chrześcijan różnych wyznań jest chrzest.  Pragnienie przywrócenia jedności między chrześcijanami jest darem Chrystusa i wezwaniem Ducha Świętego, skierowanym do wiernych i pasterzy Kościoła”. (KKK 820).

O tegorocznych wspólnych spotkaniach i modlitwie, której towarzyszy hasło: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” możesz przeczytać na stronie naszej diecezji…  Zobacz tutaj.

A może zerkniesz i posłuchasz coś więcej…

Wspólnota z Taizé – międzynarodowa wspólnota ekumeniczna, założona w 1940 w Taizé, we Francji, przez brata Rogera w różnych miejscach świata, a i w samym Teze (tutaj znajdziesz ich stronę, po prostu kliknij).

Co roku na przełomie grudnia i stycznia w różnych miejscach Europy organizowane jest  Europejskie Spotkanie Młodych (ESM)… Tegorczne spotkanie miało odbyć się we Włoszech, ale pandemia… Więc też było one line. Ale  w roku 2019/2020 gospodarzem był WROCŁAW i Polacy… zerknijcie… Może staną one się inspiracją…

„Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem”. Módlmy się za wszystkich uczniów Jezusa, aby przyjęli swoje wybranie z wdzięcznością, odwagą i radości. Ciebie prosimy…