Bez kategorii

Cisza WIELKIEJ SOBOTY…

Czas ADORACJI… wpatrywania się w Jezusa… Co On mówi do naszych serc? A co my Jemu powierzamy?