Bez kategorii

Święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO.

Klasy trzecie przyszły dzisiaj do kościoła z WAŻNYMI ŚWIECAMI

To są bardzo ważne świece w ich życiu. One przypominają o CHRZCIE. Kiedy staje się  z tymi zapalonymi świecami w kościele, to te świece świadczą o tym, że RODZICE tych dzieci potraktowali poważnie te słowa, które mówili przy chrzcie. Kiedy ksiądz odpalił  świecę każdego dziecka od Świecy Paschalnej, która symbolizuje samego Chrystusa zmartwychwstałego i  wręczył ją rodzicom, szczególnie ojcu chrzestnemu ze słowami: „Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam, rodzice i chrzestni, aby Wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze, jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi Świętymi w Niebie”.

Dzisiaj same dzieci trzymając swoją świecę chrzcielną stają w kościele żeby pokazać, że są gotowe przystąpić do kolejnych sakramentów; do sakramentu pokuty i sakramentu Eucharystii. To jest świeca, która jest symbolem i znakiem wiary.  Wiary, która zapłonęła i teraz trzeba dbać o to,  żeby podtrzymać ten płomień poprzez lekcje religii, przez codzienną modlitwę, przez udział  w świętej liturgii niedzielnej.

Podtrzymywanie płomienia naszej wiary to nie tylko bardzo WAŻNA LEKCJA ŚWIECY dla dzieci, ale i dla każdego z nas.  Żeby podtrzymać płomień trzeba coś z siebie dać.

Dzisiejsze święto jest niesamowicie ważne, bo mówi o bardzo ważnym temacie jakim jest OFIAROWANIE. Maryja dzisiaj z Józefem składa w świątyni to co ma najcenniejszego –  swojego Syna. To był ich największej skarb.  Ofiara jest więc tym co sprawia, że nasza wiara jest żywa. I tu kilka myśli: Co ja potrafię dać z siebie Bogu? To jest pytanie o naszą Eucharystię niedzielną. Jak ją przeżywam? Czy jest ona centrum świętowania dnia Pańskiego? Jak się modlę, jak śpiewam, jak uczestniczę? Czy jest w niej moja radość, że mogę Boga uwielbić. Czy daję świadectwo wobec dzieci, że Msza święta jest dla mnie ważna, piękna, potrzebna?