Bez kategorii

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ … Prawdziwie Zmartwychwstał!

Liturgią WIGILII PASCHALNEJ ropoczęliśmy świętowanie Wielkanocy... Każdy osobiście z pewnością odczytał jej przesłanie dla siebie. W tym miejscu jeszcze raz poprowadzi nas paschalne rozważanie ks. Ariela.W kościele zakończona adoracja…, wygaszone światła…, cisza… czas oczekiwania.

LITURGIA ŚWIATŁA

To Noc Paschy, a więc przejścia naszego Pana Jezus Chrystusa. Tej nocy przechodzi Jezus ze śmierci do życia. Przyszliśmy tu po to, abyśmy i my również przeszli za Nim.  Ta Liturgia prowadzi nas z ciemności do światła. Ta liturgia prowadzi nas przez wszystkie tajemnice całej Historii Zbawienia, aż chce doprowadzić nas do sakramentów ,w których spotykamy Jezusa Zmartwychwstałego – CHRZTU i EUCHARYSTII.

Kapłani i Służba Liturgiczna w procesji przeszli do miejsca rozpalenia ognia i  jego poświęcenia. Od tego nowego ognia zapala się wszystko – PASCHAŁ – znak Światła, którym jest Chrystus, kadzidło, którego dym zanosi modlitwy nasze do Boga, a wreszcie w kościele świece w dłoniach wiernych, gdy kapłan wniosił świecę do kościoła, a potem wyśpiewał uroczysty Exultet – Orędzie Wielkanocne.

LITURGIA SŁOWA… Co ona przynosi?

Ta noc ma być naszym przejściem. Ta noc, to jest ta noc, w której Bóg chce odnowić naszą godność. Przyszliśmy tutaj zabiegani, przemęczeni. Przyszliśmy tutaj utrudzeni świątecznymi przygotowaniami. Może nawet nie wszystko jest gotowe,  ale ważniejsze jest to czego Bóg chce w nas dokonać. On chce nas dzisiaj poprowadzić do tego, abyśmy zobaczyli KIM JESTEŚMY! Dlatego pierwsze czytanie przypomniało ci, że jesteś Bożym Stworzeniem, że Bóg cię stworzył. Bóg cię stworzył to znaczy dał ci życie, a to jest wielki dar i wielkie zadanie.

Potem przypomniał Bóg każdemu z nas, że Bóg powołuje ludzi (tak jak Abrahama) wchodząc z nimi w relacje. Bóg chce do nas mówić, chce nas prowadzić jeśli mu tylko pozwolimy.

W końcu usłyszeliśmy to najważniejsze czytanie tej nocy – przejście przez Morze Czerwone kiedy Bóg ten swój kochany naród wyzwolił z niewoli. A czy ty czujesz to, że jesteś niewolnikiem, że brak ci w życiu wolności? Ty Boże dziecko, Boże stworzenie, z którym Bóg wszedł w relacje widzisz? Że czasami robisz również coś,, czego nie chcesz? Chcesz kochać swoich bliskich a ich krzywdzisz. Chcesz być dobrym katolikiem, a nie dajesz świadectwa. To jest nasza niewola, niewola grzechu. Żydzi byli w niewoli politycznej, byli niewolnikami faraona, a my jesteśmy niewolnikami diabła. Często na jego usługach, na jego smyczy.  Nie możesz zrobić tyle dobrego tylko dlatego, że grzech cię trzyma. Tak bardzo ogranicza nasze życie i sprawia że jesteśmy smutni, cierpiący brzmieniem grzechów swoich i innych. Kiedy się czyta Księgę Wyjścia najbardziej zdumiewające jest to, że Izraelici kiedy Mojżesz do nich przychodzi i mówi Bóg mnie posłał żebym was wyprowadził z niewoli, to oni w ogóle nie chcą wyjść. Oni się do tej niewoli przyzwyczaili. Kiedy idą przez pustynie to ciągle tęsknią za Egiptem bo im się wydaje, że tam było lepiej. Czy to nie jest prawda o nas?

Czytania ze Starego Testamentu rozważone… Zapalenie świec ołtarzowych i  uroczyste „Chwała na wysokości Bogu…”przy dzwięku organów i dzwonów… I Nowy Testament rozważamy…

Ta Noc jest nocą, w której musimy sobie przypomnieć naszą godność, że nie tylko Bóg nas stworzył i powołał nas do wiary świętej, ale że Bóg nas wyzwolił. Wykupił z rąk diabła walcząc o każdego i w tej walce umarł. On poniósł śmiertelne rany, bo chciał uratować  ciebie. To jest dopiero godność – Bóg umarł za ciebie. Za chwilę przejdziemy od tej liturgii słowa do kolejnej – do

LITURGII CHRZCIELNEJ…

Tej nocy musisz odnowić przymierze chrzcielne pojednany z Bogiem przez łaskę spowiedzi. Odnów przymierze z Bogiem, że wierzysz w Ojca, Syna i Ducha Świętego… i że wyrzekasz się tego, co złe. To jest twoja największa godność! Nie ma znaczenia kim jesteś na tym świecie, nie ma znaczenia gdzie mieszkasz, ma znaczenia jaką funkcję pełnisz, znaczenie ma to, że jesteś Bożym dzieckiem przez Chrzest Święty i to jest twoja największa godność. Kiedy z księdzem proboszczem próbowaliśmy znaleźć chętnych 12, którzy usiądą tutaj w Wielki Czwartek wykonaliśmy ponad 40 telefonów i najczęstszą odpowiedzią, którą usłyszeliśmy „nie jestem godny”. Czy tu są godni i godniejsi? Jesteśmy dziećmi tego samego Boga: mamy różne funkcje i zadania,  my kapłani konsekrujemy i rozdajemy  Jezusa, górnicy zjeżdżają na dół i wydobywają węgiel, żebyśmy mieli ciepło, a strażacy ratują dobytek kiedy jest zagrożony… Jesteśmy dziećmi Tego samego Boga, którym Bóg powierzył różne zadania. Jesteśmy dziećmi tej samej Matki – Kościoła. To Kościół Święty zrodził przez Chrzest Święty każdego z nas; tu nie ma bardziej godnych i mniej godnych. Jesteśmy braćmi i siostrami. I nic większego niż ten sakrament się już nie spotka w życiu.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Modlitwa wiernych zakończyły Liturgię chrzcielną…

LITURGIA EUCHARYSTII…

Ta noc prowadzi nas właśnie do odkrycia godności jaką Bóg nam daje przez sakramenty. Bo On nie tylko uczynił cię swoim dzieckiem, ale za chwilę nakarmi swoim Ciałem i Krwią. Zasiądziesz z Nim do stołu. To wielka rzecz zasiadać do stołu Boga. To dopiero jeszcze większa godność. Bóg karmi cię sobą samym po to abyś żył na wieki. Ta nocna nas prowadzi ze śmierci do życia. Przyszliśmy tu znowu o rok starsi. Niektórzy może bardziej schorowani, niektórzy może zadają sobie pytanie – czy za rok dadzą radę albo czy w ogóle będą mogli przyjść do kościoła. Bóg cię prowadzi ze śmierci do życia, bo masz tak wielką godność jako Jego dziecko odkupione Jego krwią, że karmi cię swoim ciałem na życie wieczne, bo jak sam mówi „kto spożywa moje ciało i pije moją krew ma życie wieczne”.

Ta noc jest po to byś uwierzył w to kim jesteś naprawdę! Nie wierz w to co myślisz o sobie, a niekiedy myślisz że jesteś lepszy od innych, ani w to kiedy myślisz, że jesteś od innych gorszy. To nieprawda. Nie wierz w to, co myślą o tobie inni, to jest jeszcze większa nieprawda. Dzisiaj uwierz w to co mówi Bóg o tobie! Prawdę kim jesteś jako człowiek, jako chrześcijanin wierzący, ochrzczony. Jako ten który karmi Jego Ciałem i Krwią. Jako członek tej niezwykłej wspólnoty Kościoła świętego. To jest prawda o tobie i to jest twoja prawdziwa godność.  

I PROCESJA REZUREKCYJNA…

Chrystusowe zmartwychwstanie, które chcemy ogłosić światu, którego chcemy doświadczyć w pełni w tych znakach sakramentalnych jest istotą i fundamentem naszej wiary. Chrystus chce nam dać życie bez końca, bo jesteś tego warty i jesteś tego godny. Idźmy za naszym Panem zmartwychwstałym, otwórzmy nasze serca na Jego Łaskę, na Jego Słowo na jego Sakramenty… Nie na dwa dni – na życie całe. On niczego nie zabiera, ani w niczym nie skrzywdzi. On dopiero sprawi, że zaczniesz żyć życiem pełnym i prawdziwym. Jedyne czego możemy sobie życzyć Wielkanoc to ŻYCIA – Życia wiecznego, życia bez końca. Ono ma początek w tej CHRZCIELNICY i przy tym OŁTARZU.