AKTUALNOŚCI

Rozpoczęty RÓŻANIEC

Uroczystą procesją różańcową rozpoczęliśmy w naszej parafii czas modlitwy różańcowej, którą w kościele odmawiać będziemy każdego dnia o godz. 17.30.

W tym roku w procesji rozważaliśmy TAJEMNICE ŚWIATŁA celebrowne przy 5 ołtarzach.

A to kilka myśli o RÓŻAŃCU…

W tym miesiącu staje przed nami Maryja Królowa Różańca świętego. Ten wizerunek Matki Bożej Różańcowej ukazuje Maryję, która trzyma na ręku Dzieciątko Jezus, a drugą ręką podaje koronkę różańca świętemu Dominikowi. Wymowna ikonografia wskazuje, że różaniec jest środkiem, który został nam ofiarowany przez Maryję byśmy poznawali Jezusa i rozpamiętując jego życie kochali go i coraz wierniej naśladowali. To takie czytanie najprostszej Ewangelii, jak wzięcie do ręki Pisma Świętego.

Takie przesłanie przekazała też Maryja w swoich objawieniach, przedstawiając się trojgu pastuszkom w Fatimie Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Jako Matka Boża Różańcowa usilnie zalecała im codzienne odmawianie różańcaby wyprosić zakończenie wojny.  Dziś rozpoczynamy październik, więc zechciejmy posłuchać matczynej prośby Maryi Panny i odmawiajmy z wiarą różaniec święty. Kiedy Różaniec jest odmawiany w sposób autentyczny, głęboki, a nie mechanicznie i powierzchownie przynosi w rezultacie spokój i pojednanie. Zawiera w sobie uzdrawiającą MOC IMIENIA JEZUS wzywanego z wiarą i miłością w centrum każdego Zdrowaś Mario.

W czasie Mszy świętej rodzinnej o godz.11.00 DZIECI z KLAS TRZECICH otrzymały swoje poświęcone RÓŻAŃCE….

A po Mszy świętej nasza RÓŻAŃCOWA PROCESJA.

Tajemnica 1 Chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan

Tajemnica 2 Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.

Tajemnica 3 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Tajemnica 4  Przemienienie na górze Tabor.

Tajemnica 5  Ustanowienie Eucharystii.
Szczególna intenacja to modlitwa za dzieci przygotowujące się do sakramentu pokuty i Eucharystii i ich Rodziców, aby ukazywali swym pociechom warość tych sakramentów w swoim, własnym życiu.

Na zkończenie dzieci otrzymały „obrazki  owieczkowe” do przypominania sobie niedzielnej Ewangelii  oraz plansze różańcowe ze słodkim upominkiem.