AKTUALNOŚCI

TRIDUUM PASCHALNE 2024 rozpoczęte…

Mszą świętą WIECZERZY PAŃSKIEJ rozpoczęliśmy trzy święte dni…, szczególne dni dla ludzi wierzących…

W tym świętowaniu pomagają nam komentarze liturgiczne… I to one nas także poprowadzą w tych relacjach…

W dzisiejszy wieczór gromadzimy się wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach co oni. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu.

Puste tabernakulum przypomina nam czas przed ustanowieniem Eucharystii, kiedy Jezus nie był obecny pod postaciami chleba i wina.  Dziś na nowo mamy przeżyć ustanowienie tego Największego i Najświętszego Sakramentu.

W dzisiejszej liturgii radość świątecznego posiłku z uczniami i ustanowienie Najświętszego Sakramentu miesza się ze smutkiem zdrady przyjaciela i początku męki Jezusa. Na znak radości używa się białych szat i śpiewa uroczyście hymn Chwała na wysokości Bogu, a  na znak smutku zamilkną organy i dzwony…

Odchodząc Chrystus zobowiązał nas jednak do wzajemnej miłości. Zostawił nam wymowny przykład umywając nogi uczniom. Kazał nam kierować się w życiu tą samą zasadą miłości  – powiedział „to jest moje przekazanie abyście się wzajemnie miłowali tak,  jak ja was umiłowałem” O tym przypomina dzisiejsza ewangelia i obrzęd umycia nóg …

Szczególny moment tego obrzędu… Nikt go nie reżyserował… Prosty, ale jakże wymowny gest dziecięcy, a my mamy „być jako dzieci”… Dwaj koledzy z klasy… Dwaj Mikołaje…

Przeistoczenie… Oto wielka tajemnica wiary… Komunia święta pod dwoma Postaciami…

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy

Ciemnica wymowna… Symbole wyjścia z niewoli egipskiej (drzwi naznaczone krwią baranka, sam baranek i przaśny chleb) – ale nad nimi Chrystus w tabernakulum… zaprasza nas do wyjścia z niewoli grzechu…

Obnażenie ołtarzy… ma nam przypominać całkowite uniżenie Chrystusa i wprowadza nas w  wielkopiątkowe czuwanie przy Jezusie…

PIĄTEK… Dzień czuwania z Jezusem…Wieczorem LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

W przeżywaniu tegorocznego Triduum towarzyszy nam Schola