AKTUALNOŚCI

Nowe zapytanie ofertowe dot. konserwacji ołtarzy

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Porąbce, jako Zamawiający, zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty na realizację prac obejmujących „KONSERWACJĘ OŁTARZY BOCZNYCH W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W PORĄBCE” –

procedura z 09.07.2024r. , dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

Dokumentacja postępowania prowadzonego w trybie uproszczonego „zapytania ofertowego”  dostępna jest pod linkiem:

http://bip.porabka.pl/5513/dokument/37762

Termin składania ofert w postępowaniu upływa w dniu 26.08.2024r. o godz. 12oo. Szczegóły w dokumentach postępowania.