AKTUALNOŚCI

DUCHOWO na cmentarz…

Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Wszystkich Świętych. To wezwanie do radości rozpoczyna liturgię eucharystyczną w uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół pielgrzymujący po ziemi kieruje spojrzenie ku niebu i przyłącza się z radością do chóru tych, którym Bóg dał udział w swej chwale. Jest to świętych obcowanie!

Jako dzieci Boże chcemy dołączyć do Wszystkich Świętych.

W Uroczystość Wszystkich Świętych nie tyle zwracamy uwagę na zmarłych, ale na świętych – tych znanych z imienia świętych i błogosławionych, ale także wszystkich, którzy osiągnęli cel swojego życia i są na zawsze z Bogiem. Dzisiejsze ograniczenia w dostępie do cmentarzy i grobów naszych bliskich mogą nam pomóc, by zwrócić uwagę na wszystkich świętych. Chrystus obecny w Eucharystii łączy dwa światy: nas, przychodzących z tego świata, z tymi, którzy są zjednoczeni na zawsze z Panem. Dzisiejsze czytanie z Apokalipsy przypomina nam, że dzieje świata toczą się według zamiarów Tego, którego nazywamy Panem dziejów. W dramatycznych wydarzeniach dotykających niemal całą ludzkość znajdujemy dziś umocnienie płynące z Księgi, która wielokrotnie już w burzliwych dziejach świata niosła pocieszenie i nadzieję dla wierzących. Wołajmy za zniecierpliwionymi i nie mogącymi się doczekać Bożej odpowiedzi na modlitwy: „Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22, 20). Według słów Pierwszego Listu św. Jana żyjmy pewnością, że już jesteśmy dziećmi Bożymi, a najważniejsze jest przed nami – byśmy na końcu życia nie tylko „byli do Niego podobni”, ale także „ujrzeli Go takim, jakim jest” (1J 3, 2). Potrzeba wiele modlitwy. (z Listu Pasterskiego Biskupa Bielsko –  Żywieckiego na Uroczystość Wszystkich Świętych)

Więc modlitwa niech płynie z naszych domów. Módlmy się za naszych bliskich w domach. Przygotujmy nasz kącik pamięci. Może to będą zdjęcia, różne pamiątki, kwiaty. Zamiast znicza zapalmy świecę i wspominajmy Ich z rodziną, tworząc w ten sposób wspólnotę modlitewną ogarniającą pamięcią tych, którzy poprzedzili nas w wędrówce do domu Ojca.

Możemy spojrzeć również przez  stronę Internetową na nasz cmentarz…  i pospieszyć z modlitwą. Może być to także czas dzielenia się nowymi możliwościami technicznymi młodych z osobami starszymi… Babciami i Dziadkami.