AKTUALNOŚCI,  KATECHEZA RODZINNA

WSPOMINANIE ŚWIĘTYCH…zachęta do modlitwy z Nimi

W pierwotnym zamyśle Kościoła uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem radosnym. Oddajemy cześć wszystkim, którzy już dostąpili chwały zbawienia w niebie. Zarówno tym, których Kościół wyniósł na ołtarze przez kanonizacje i beatyfikacje, jak i tym, o których nie wiemy. Dzień Wszystkich Świętych jest więc wspomnieniem wszystkich naszych patronów. Powszechne imieniny. Dziękujmy więc Panu Bogu za ich dar, podumajmy nad ich wskazówkami życia. Jeżeli nie znajdziemy świętego lub błogosławionego o takim imieniu, to przypomnijmy sobie patronów sakramentu bierzmowania.

Takim szczególnym świętym tego roku jest ŚW. JAN PAWEŁ II, którego 100 lecie urodzin obchodziliśmy. W różny sposób możemy odkrywać wciąż na nowo Jego osobę… Wracać do Jego myśli i wskazówek. Może i tak, jak robili to najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej „Kopernika”. Poznając ścieżki Maryjne w życiu św. Jana Pawła II uczyli się razem z Nim przez październikowe lekcje religii modlitwy różańcowej.

Trzeba nam brać wciąż na nowo różaniec do ręki i ciągle na nowo uczyć się od św. Jana Pawła II ukochania tej modlitwy.