AKTUALNOŚCI

Sakramenty WTAJEMNICZENIA chrześcijańskiego… Czy wiesz, które to są?

Zapraszamy do czytania ZNAKÓW PASCHALNYCH... Ks. Przemysław Sawa stawia pytanie: czy da się żyć po chrześcijańsku dzisiaj i proponuje konkretną odpowiedź...

Zafascynuj się tym, że JESTEŚ OCHRZCZONY! BIERZMOWANY!

Misjonarz Miłosierdzia  przypomina, że podczas Wigilii Paschalnej wierzący odnowili przymierze chrzcielne przez ponowne wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego. „To był szczególny wieczór lub noc – ożywienia wiary, nowych inspiracji duchowych, a przede wszystkim bliskości ze Zmartwychwstałym. Myśli nasze biegły w stronę naszego chrztu, kiedy rozpoczęło się w nas dziecko Boże”.

„W chrzcie otrzymaliśmy nowe życie przez Ducha Świętego, jednak każdy wierzący potrzebuje jeszcze namaszczenia Duchem Świętym do ewangelizacji i odpowiedzialności za Kościół”

(za stroną www.diecezja.bielsko.pl)