AKTUALNOŚCI

Porąbczańska „PASJA” sprzed lat…

Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania – Porąbka 2004… odnajdziesz siebie?