AKTUALNOŚCI,  KATECHEZA RODZINNA

Przedłużmy miniony TYDZIEŃ BIBLIJNY w naszych domach.

W kwietniowym numerze Sygnaturki ks. Andrzej rozpoczął cykl biblijny – jak czytać  Pismo Święte… Korzystajmy z Jego cennych uwag, które będzie nam podsuwał. Może to będzie NOWA MOBILIZACJA…Początki spotkania z Biblią powinny być już od najmłodszych lat w Rodzinie…

Na różne sposoby próbowali uczniowie szkoły zaczytać się w kartach Pisma Świętego… Od pierwszaków, którzy za zadanie mieli „odszukać w swoich domach Biblię i zaprosić rodziców do czytania”, aż do klas szóstych, którzy podpowiadają nam, że warto umieć wyszukiwać fragmenty Bożego Słowa rozszyfrowując sigla (oznaczenia) biblijne… Zobaczmy.

W drugie piątki miesiąca można spotkać się na czytaniu Pisma Świętego KRĘGU BIBLIJNEGO – po Mszy świętej wieczornej, w salce katechetycznej. Poczuj się ZAPROSZONY.