AKTUALNOŚCI

Dzień szczególnej Beatyfikacji…

Za Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim – kard. Kazimierzem Nyczem dzielimy się radością uczestniczenia w BEATYFIKACJI kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety, Róży  Czackiej przytaczając jego słowa… „Akt beatyfikacji ma charakter radosnego święta. Nie smucimy się  więc z odejścia zmarłych, bo jesteśmy pewni , że kandydaci na ołtarze osiągnęli już chwałę nieba.To tutaj w Świątyni Opatrzności Bożej – Wotum narodu Polskiego za dar niepodległości, pozostaną relikwie obojga Sług Bożych jako żywy znak Ich obecności w miejscu historycznej, podwójnej beatyfikacji.

Prymas Wyszyński i Matka Elżbieta Czacka są ludźmi, którzy tę niepodległość budowali i nauczyli ludzi, jak budować wspólne dobro, mimo cierpienia, krzyża i osamotnienia. Z tego miejsca patrzmy w przyszłość pełni zatroskania, ale i nadziei, bowiem dzisiejsza beatyfikacja to oka­zja do ukazania blasku wiary dwojga ludzi, będących wzorem wzajemnej pomocy w drodze do świętości.

(ze słowa wstępnego kard. Kazimierza Nycza)