AKTUALNOŚCI

DROGA SYNODALNA w naszej parafii rozpoczęta…

Dzisiejsza niedziela i w naszej Parafii stała się początkiem wspólnego wędrowania Drogą Synodalną. Jest w niej zaproszenie do KAŻDEGO PARAFIANINA…  Ciebie również drogi Czytelniku zapraszamy do wspólnej DROGI…

Na etapie diecezjalnym synod ruszył 17 października. Temat 16. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów to: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”.  W czasie synodu mamy przyjrzeć się temu, w jaki sposób razem, duchowni i świeccy, budujemy wspólnotę Kościoła, począwszy od najmniejszej parafii.

Trzy znaki szczególnie w dniu dzisiejszym nam towarzyszą:

PROCESJA DO OŁTARZA na niedzielną Eucharystię – przypomina, że wszyscy razem jesteśmy na drodze, że razem uczestniczymy w pielgrzymce wiary. Bóg nas jednoczy nie po to, abyśmy wszyscy byli tacy sami, ale byśmy razem szli naprzód, dzieląc wspólną drogę i obejmując naszą różnorodność.

KSIĘGA PISMA ŚWIĘTEGO – u nas EWANGELIARZ przypomina nam, że droga synodalna to Kościół Słuchający – chcemy słuchać SŁOWA BOŻEGO. Ten znak ma nam przypominać, że Nikt nie jest wykluczony z radości Ewangelii. Słowo Boga jest z nami i jest skierowane do każdego człowieka.

IKONA MARYI Oblubienicy Ducha Świętego. Maryja jest dla nas wzorem słuchania i jest Matką Kościoła – jej zawierzamy drogę synodalną.

W sposób uroczysty celebracja tych znaków miała miejsce na Mszy świętej o godz. 11.oo sprawowanej w intencji naszej Parafii przez ks. Proboszcza Zdzisława Grochala.

W naszej parafii przy ołtarzu umieszczono także relikwie bł. Karoliny Kózkówny, które zostały przywiezione 3 lata temu do naszej parafii. Jej wstawiennictwu chcemy polecać nasze DZIECI i MŁODZIEŻ. To wobec nich 18 listopada w Jej liturgiczne wspomnienie nowobierzmowani będą dziękować za dar Ducha Świętego.

Dzisiejsza Msza św. była również dziękczynieniem za dar 1 rocznicy sakramentu chrztu małego Alanka Fabi, który na rękach Rodziców również wędrował w procesji wejścia.

W dniu dzisiejszym w LITURGII EUCHARYSTII prosiliśmy razem o przewodnictwo i natchnienie Ducha Świętego dla naszej parafii, diecezji i całego Kościoła. Poślij Panie Swojego Ducha, prowadź nas w Duchu Świętym. Przyjdź Duchu i zabierz to co nas dzieli i prowokuje spory, zjednocz nas nasze serca, pragnienia, ambicje. Ożywiaj nasza modlitwę.

Więcej informacji: STRONA DIECEZJI BIELSKO – ŻYWIECKIEJ