AKTUALNOŚCI

Z małych kamyczków powstaje dzieło…

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to i w naszej parafii czas otwarcia na Boże łaski, które Pan Bóg przez Niepokalaną pragnie nam udzielać… Więc poświęcenie kapliczki Matki Bożej Królowej Pokoju i modlitwa Anioł Pański na rozpoczęcie Godziny Łaski dla całego świata…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas Godziny Łaski na modlitwie w kościele… modlitwa wspólnotowa przed Jezusem Eucharystycznym wystawionym w monstrancji animowana przez Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea z modlitwą uwielbienia, modlitwa indywidualna w ciszy, modlitwa oddania Matce Bożej Niepokalanej i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem…

Msza Święta w intencji fundatorów i budowniczych kapliczki Matki Bożej Królowej Pokoju w plebańskim ogrodzie… Jak powiedział ks. Proboszcz Zdzisław GrochalKamyczek do kamyczka i powstała kapliczka i niech służy tym, którzy będą przechodzić w stronę świątyni, na plebanię, w stronę cmentarza, ale i tym, którzy z góry będą zdążać do centrum Porąbki, do Urzędu Gminy,do Domu Kultury… bo Porąbka niech staje się ciągle na nowo Maryjną Bramą Beskidów… Niech kapliczka inspiruje do modlitwy…

Z dzisiejszej Liturgii Słowa: „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (zob. Łk1,26-38). Słowa Anioła Gabriela są nie tylko dla dzieci z tegorocznych Rorat… jak GPS nawigujący po mapie Ziemi Świętej Gabriel Prowadzi Skutecznie… Pan Bóg ma więc zadanie dla każdego z nas bez wyjątku, a Maryja wstawia się za nami u Jezusa… A pomaga jej św. Józef, Jej małżonek…

Kończy się  Rok pod opieką  św. Józefa, ale nie kończy się jego milczące trwanie  w naszej wspólnocie parafialnej… Przypominać nadal będzie to Jego figura w naszym bocznym ołtarzu maryjnym…

I jeszcze myśli o  ostatnich drobnych cudach… prawie po miesiącu od przeżywania daru sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej naszej młodzieży –  dzisiejsza liturgia sprawowana w ornacie – darze rodziców i młodzieży bierzmowanej… I te kamyki, które tworzyły kapliczkę od maja dla figury przywiezionej z Medziugorie…

Dzisiaj dziękujemy Bogu za Maryję i Józefa… Potrzeba też abyśmy dziękowali nawzajem za siebie, za to, że możemy się wspierać, możemy sobie pomagać, możemy liczyć na siebie, a kiedy upadamy dzięki czyjeś modlitwie, pomocy, a możne nawet czasem upomnieniu na nowo możemy powstawać.

Dziękując za ten czas uroczyste Maryjne Magnificat. Uwielbiaj duszo moja Pana…