AKTUALNOŚCI

Co przyniosła NIEDZIELA GAUDETE w naszej wspólnocie parafialnej?

W niedzielę radości, że Pan jest blisko szczególną radość  przynieśli nam….nowi, można powiedzieć adwentowi kandydaci na ministrantów (Szymon Drewniany i Jerzy Klusek), a zwłaszcza ten jeden odważny, który już od września pod opieką ks. wikarego Andrzeja przygotowywał się do ministranckiej posługi… Michał Mreńca.
Ks. Proboszcz na znak pełnej przynależności do Służby Ołtarza nałożył kandydatowi  kapturek, a Michał wobec  wspólnoty parafialnej, swojej rodziny złożył uroczyste przyrzeczenie:
Ja Michał/ dziękując Chrystusowi Panu / za łaskę powołania ministranckiego /
przyrzekam święte czynności
ministranta / wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie /
na chwałę Bożą /
i dla dobra wspólnoty parafialnej. /
Święty Dominiku
Savio, módl się za nami. / Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy CHŁOPAKOM, zarówno kandydatom i Michałowi ODWAGI stanięcia przy ołtarzu i życzymy aby wiernie wypełniali swoje obowiązki i stale wzrastali w łasce i miłości Chrystusa. Rodzicom dziękujemy za wsparcie ich powołania i wierne towarzyszenie. Ufamy, że w ich postawę zapatrzą się inni i zapragną dołączyć do Wspólnoty Ministrantów przy naszej parafii.