AKTUALNOŚCI

I ŻYCZEŃ czas…

Przychodzisz Jezu jak Dziecko

By uczyć nas tej postawy,

Świat patrzy na to zdradziecko

Spraw, aby każdy był prawy.

By pokochano znów życie

Które jest darem od Ciebie,

Obdarzasz świat nim obficie

I pragniesz mieć wszystkich w niebie.

Kolebką jest dom rodzinny

Postawa ojca i matki,

Wspominam ten czas dziecinny

Wciąż wracam do mojej „chatki”.

Choć było skromnie i biednie

Za wszystko Bogu dziękuję,

Bogactwo i przepych blednie

Sensu w tym wciąż poszukuję.

Życzmy sobie w tej naszej Wspólnocie parafialnej Narodzenia NMP w Porąbce, aby radość Bożego Narodzenia pozwoliła nam usłyszeć drugiego Człowieka, a światło Gwiazdy Betlejemskiej ogrzało nasze serce, umocniło nasze Rodziny wzajemną życzliwością.

Niech błogosławieństwo Jezusa, który pragnie się na nowo narodzić w naszych sercach wypełnia każdy dzień miłością i pokojem. Kiedy mówimy: „Radosnych Świąt Bożego Narodzenia”, to słowa te nabierają szczególnego wyrazu w tych trudnych czasach.

Bądźmy „aniołami” pokoju i chrześcijańskiej radości dla wszystkich, którzy szczególnie teraz potrzebują podniesienia na duchu.

„Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie…”„Podnieś Rączkę Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą…”

Ks. Proboszcz Zdzisław i ks. Andrzej