AKTUALNOŚCI

Szczególne wsparcie z nieba u progu 2022 roku – podpowiada św. Siostra Faustyna

W zgromadzeniu św. Faustyny – Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – istnieje tradycja losowania patrona na nowy rok. Odbywa się ona 1 stycznia. Św. Faustyna robiła to co roku. Ty też możesz! Wylosuj patrona na 2022 rok.

Z Dzienniczka siostry Faustyny…(Dz 360)

U nas jest zwyczaj w Nowy Rok wyciągać sobie patronów szczególnych na cały rok. W czasie medytacji obudziło mi się jedno z takich tajnych pragnień: żeby Jezus Eucharystyczny był mi szczególnym patronem i na ten rok – jak dawniej. Jednak tając się przed swym Umiłowanym z tym pragnieniem, mówiłam z Nim o wszystkim z wyjątkiem tego, że Go chcę mieć za patrona. Kiedy przyszłyśmy do refektarza na śniadanie, po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie patronów. Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są napisani patroni, wzięłam bez namysłu, jednak nie czytając zaraz, chciałam się przez parę minut umartwić. Wtem słyszę głos w duszy: Jestem twoim patronem, czytaj. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: Patron na rok 1935 – Najświętsza Eucharystia”.

Tutaj znajdziesz możliwość wylosowania Patrona:

Losowanie Patrona na 2022

Niech święci Patronowie wspierają nas,
niech pomagają coraz pełniej uczestniczyć
w życiu i misji Jezusa
objawiającego światu miłosierną miłość Boga!