Bez kategorii

ŚRODA POPIELCOWA 2022 i ministrancki akcent…

Czas upragniony, czas zbawienia i w naszej parafii…

U progu Wielkiego Postu – w Środę Popielcową –  na Mszy św. o godz. 18.00, w naszej wspólnocie parafialnej radosna iskierka nadziei… Służbę liturgiczną ubogacił kolejny MINISTRANT – SZYMON DREWNIANY.

Pod okiem ks. Andrzeja Szymon przez 3 miesiące przygotowywał się do ministranckiej posługi.  Na znak pełnej przynależności do Służby Ołtarza kandydat otrzymał  kapturek, a Szymon wobec  wspólnoty parafialnej, swojej rodziny złożył uroczyste przyrzeczenie:

Ja Szymon/ dziękując Chrystusowi Panu / za łaskę powołania ministranckiego /
przyrzekam święte czynności ministranta / wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie /
na chwałę Bożą /i dla dobra wspólnoty parafialnej. /
Święty Dominiku Savio, módl się za nami. / Amen.

Może jest to znak – propozycja dla kolejnych chłopaków, zwłaszcza obecnych na Mszy św. uczniów klas trzecich, którzy przygotowują się do Pierwszej  Komunii świętej. I tę sprawę polecajmy w modlitwie w czasie Wielkiego Postu.

Gratulujemy SZYMONOWI ODWAGI stanięcia przy ołtarzu i życzymy aby wiernie wypełniał swoje obowiązki i stale wzrastał w łasce i miłości Chrystusa. Rodzicom dziękujemy za wsparcie w tym powołaniu i wierne mu towarzyszenie.