AKTUALNOŚCI

Zaproszenie Biskupa na Marsz Solidarności z Ukrainą…

Serdecznie zapraszam, wszystkich wiernych świeckich, siostry zakonne, zakonników oraz księży na międzyreligijne spotkanie i modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie i w Świecie – 5 marca…

Spotykamy się na Placu Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej w sobotę, 5 marca, o godzinie 19:30.

Spotkanie rozpoczniemy ekumeniczną modlitwą, a następnie przejdziemy w cichym marszu solidarności z Ukrainą oraz jej obywatelami do Katedry Świętego Mikołaja, w której będę przewodniczył Mszy świętej w intencji pokoju. Na zakończenie odśpiewamy wspólnie Suplikacje.

Oczekując na spotkanie i wspólną modlitwę,

Wasz biskup Roman Pindel