Bez kategorii

60 PIELGRZYMÓW w drodze…

 

„Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”. (Mt6,21) Te słowa z dzisiejszej Ewangelii prowadzą pątników w dekanalnej pielgrzymce z Porąbki do Kalwarii Zebrzydowskiej…

Niosą oni rożne sprawy w swoich sercach i różne intencje. Idą do źródła łask, które się nigdy nie wyczerpują, a prowadzi ich Maryja.

Skarbem dla każdego jest Chrystus… Już Go mamy…  To On jest najcenniejszym prezentem, który otrzymaliśmy w sakramencie chrztu świętego. W ciągu swego życia prezent  ten rozpakowaliśmy… To dzięki rodzicom, chrzestnym, własnemu zaangażowaniu człowiek rozpoczyna i pogłębia przygodę z Panem Bogiem…

I to pielgrzymowanie staje się kolejną taką przygodą na drodze wiary, na drodze łaski darowanej przez Boga…

(z kazania ks. Andrzeja Bojdy – przewodnika pielgrzymki)

To migawki z dzisiejszej pielgrzymiej trasy… Kościół parafialny Narodzenia NMP w Porąbce – Porąbka Wielka Puszcza – postój. Targanice parafia Nawiedzenia NMP  – postój.  Parafia św. Jana Chrzciciela Sułkowice Bolęcina– postój. Parafia św. Jakuba w Rzykach – nocleg.

Pątnikom towarzyszyli ks. Marek Wróbel, ks. Zdzisław Grochal i ks. Andrzej Bojda…

tutaj relacja „Gościa Niedzielnego”