Bez kategorii

Kolejny Ministrant we wspólnocie Służby Liturgicznej Ołtarza.

Dzisiejsza niedziela to nowy rozdział w posłudze JERZEGO KLUSKA. Kolejny czwartoklasista  dołączył do ministranckiego grona, po czasie przygotowania do posługi ministranta. Od dzisiaj będzie nosił ministrancki strój i w pełni posługiwał w liturgii.

Ksiądz Proboszcz pobłogosławił i okropił wodą święconą ministranckie szaty i samego kandydata.

Boże, cały świat, który stworzyłeś, jest pełen Twojej chwały. Prosimy Cię, pobło+gosław te szaty (komże i pelerynkę), które będzie nosić ministrant podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw. Niech te białe komże przypominają Mu, że jest wezwany do naśladowania Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który na Górze Przemienienia ukazał się apostołom w szatach białych jak śnieg, i niech będzie to znakiem trwania w Jego łasce i nadziei życia wiecznego. Natomiast ta kolorowa pelerynka, przeznaczone na różne obchody roku liturgicznego, niech wyrażaja radość ze służenia Tobie.

Święty Tarsycjuszu, módl się za nami.
Święty Dominiku Savio, módl się za nami.

Gratulujemy Jurkowi, Jego Rodzicom i Bratu Franciszkowi, który pomógł mu założyć ministrancki strój.

Dzisiejszym kazaniem na Mszy świętej rodzinnej ksiądz Ariel rozpoczął 'nowe’ – Słowo Boże dla dzieciaków, ale i  rodziców,

Nie zapominajmy o karteczkach do niedzielnika z Ewangelii. Mobilizujmy dzieci do sięgania również w domu do myśli zawarych na stronie Małego Gościa Niedzielnego. Dzieci wiedzą, że służą temu kody z karteczek.