Bez kategorii

W tajemnicach RADOSNYCH „MÓDL SIĘ ZA NAMI”

Uroczysta suma w naszej parafii to czas natchnień różańcowych. Dlaczego? Warto się nad tym zastanowić. Po pierwsze dzieci przygotowujące się do przyjecia Jezusa w Komunii Świętej otrzymały dzisiaj poświęcone Różańce… Dlaczego były tak barwnie ubrane?

Msza święta dobiegła dość szybko do końca, ale nasza modlitwa dzisiaj trwała dalej podczas uroczystej procesji różańcowej do 5 ołtarzy... rozważaliśmy TAJEMNICE RADOSNE z życia Jezusa i Maryi.

Tajemnica 1

Zanim Najświętsza Maryja Panna odpowie, to wcześniej bada, rozeznaje, kim jest posłaniec. Gdy przekona się, że faktycznie jest to anioł Boży, to wypowiada swoje fiat, całkowicie oddając siebie i swoje życie Bogu. Maryjo, uproś każdemu z nas roztropność w rozeznawaniu woli Bożej i radykalizm w jej wypełnieniu.

Tajemnica 2

Matka Najświętsza nie kontempluje swojego wywyższenia – jest matką Mesjasza, lecz spieszy do św. Elżbiety, aby jej usłużyć. Prawdziwa wielkość polega na stawaniu się sługą z miłości do Boga i do bliźnich. Zajmując ostatnie miejsce, którego nam nikt nie może odebrać, wyznajemy podstawową zasadę królestwa Bożego. Maryjo, uproś nam wrażliwość na potrzeby innych i ducha służby.

Tajemnica 3

Pan Jezus by przyjść na świat potrzebował niewiele dwóch wierzących i kochających ludzi. Panie Jezu stoisz teraz pośród dzieci, które za kilka miesięcy przyjmą Cię po raz pierwszy w Komunii Świętej. Ukształtuj ich serca by kochały Cię tak prosto i szczerze jak Maryja i Józef kochali Ciebie.

Tajemnica 4

Najświętsza Maryja Panna oddała Jezusa Bogu, uznając, że Jej Syn w pełni należy do Ojca. Wszelki dar, jaki otrzymujemy od Boga, ma być Jemu oddany. Gdybyśmy chcieli ten dar zatrzymać dla siebie, niejako zawłaszczyć, może on stać się przeszkodą na naszej drodze wiary. Maryjo, uproś nam ducha wolności, abyśmy nie przywłaszczali sobie darów Bożych.

Tajemnica 5

Najświętsza Maryja Panna przez trzy dni z bólem serca szukała Jezusa. Niekiedy On jakby się ukrywa przed nami, abyśmy Go szukali i za Nim tęsknili. W ten sposób nasze serca stają się bardziej pojemne dla darów Bożych. Maryjo, uproś nam ducha wytrwałości w czasie poszukiwania Jezusa w naszym życiu.

I na ten czas październikowych spotkań różańcowych Pan Jezus nam błogosławił.

A dzieci zabierały karteczki do „pamiętnika niedzielnej Ewangelii” i plansze różańcowe MARYJA WIELU IMION oraz słodką niespodziankę