Bez kategorii

RORATY rozpoczęte!

W naszym kościele Roraty rozpoczęte! O godzinie 17.00 – CIEMNOŚĆ i ŚWIATŁO... Nasz START i rozpoczęte  OCZEKIWANIE z dziadkiem Pana Jezusa ŚW. JOACHIMEM…

WIELKIE CZEKANIE… na co?

Oczekiwanie – w tym słowie streszcza się najgłębszy sens Adwentu. Wszystko wokół podpowiada nam, że to oczekiwanie jest wyjątkowe, inne niż wszystkie. Bo w Adwencie przygotowujemy się na najważniejsze narodziny w historii świata – Jezusa Chrystusa. W czasie rorat dowiemy się jak wyglądało wielowiekowe oczekiwanie na Mesjasza. O tym, jak to z narodzeniem Jezusa było, opowie nam postać wyjątkowa: św. Joachim, ojciec Maryi i dziadek Jezusa. Razem z nim będziemy poznawać bohaterów historii zbawienia – ludzi, którzy w ciągu wieków czekali na obiecanego przez Pana Boga Mesjasza.

POTRZEBNA WIĘC ADWENTOWA PLANSZA

Ale po co kosz z sianem? Co będziemy z tymi źdźbłami siana robić? To sianko do żłobka Pana Jezusa, ale zamienimy te źdźbła w nasze dobre uczynki spełniane w domu, szkole, wszędzie tam, gdzie będziemy.

Będą nam towarzyszyć w tym naszym oczekiwaniu 2 Osoby, które  zabierać będziemy do nszych domów z modlitwą MARYJA, Mama Pana Jezusa i ŚW. JÓZEF.

Plansze zabrane, życzymy WYTRWAŁOŚCI w ADWENTOWYM OCZEKIWANIU.

Po dzisiejszych roratch potrafimy odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. Wymień co najmniej dwie osoby, o których będziemy mówić podczas tegorocznych Rorat.
  2. Jak nazywa się i kim jest nasz przewodnik?
  3. Jak nazywa się pismo, które opowiada o życiu rodziców Maryi?