Bez kategorii

Z pokłonem ORSZAKÓW na Eucharystii i w kaplicy

EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE za dzisiejsze Święto. Podążając za TRZEMA MĘDRCAMI ze Wschodu Kacprem. Melchiorem i Baltazarem przybyliśmy do naszej świątyni, do naszego Betlejem, gdzie odnajdujemy Syna Bożego, który jest z nami.

Przynosimy Mu zamiast złota – SERCA PEŁNE WIARY, zamiast kadzidła – naszą NADZIEJĘ NA SZCZĘŚCIE WIECZNE Z NIM. Zamiast mirry – NASZĄ MIŁOŚĆ DO NIEGO.  Ta dzisiejsza Eucharystia, to dzisiejsze świętowanie niech umocni nas w przeżywaniu naszej wiary w Boga, który stał się Człowiekiem.

Każdy z nas powie, że obchodzimy dziś święto Trzech Króli. Mówimy tak właściwie tylko my Polacy i Niemcy, że święto dzisiejsze to dzień Trzech Króli. Jest to związane z tym, że jeden z pierwszych biskupów krakowskich biskup Aaron pochodził z Kolonii, z Niemiec i przywiózł ze sobą do Krakowa kult Trzech Mędrców. Właśnie w kolońskiej katedrze, w pięknym gotyckim relikwiarzu znajdują się relikwie świętych Kacpra Melchiora i Baltazara. Zaś w księgach liturgicznych i we wszystkich językach świata każdy chrześcijanin powie że dzisiaj jest Epifania, to znaczy Objawienie Pańskie.

EPIFANIA jest to najstarsze święto po NIEDZIELI i po WIELKANOCY, w którym chrześcijanie świętowali to, że Bóg objawił się światu. Znaczy to, że Bóg chciał aby człowiek; każdy człowiek poznał Boga, aby poznał prawdę o Bogu i właśnie Ewangelia o 3 Mędrcach pokazuje nam 3 etapy tego jak Bóg objawiał się światu.

 

Cała przygoda Mędrców na wschodzie zaczyna się od momentu, gdy ujrzeli Gwiazdę. Ta gwiazda mówi nam o tym, że pierwszym etapem objawiania się Boga stworzenie świata i każdego z nas…

Mędrcy zobaczyli gwiazdę, która zapowiadała narodzenie króla żydowskiego, więc przyszli do Heroda, który był wtedy królem.  Odkryli jednak, że tu nie ma Mesjasza. Herod zawołał arcykapłanów i kazał im przeczytać fragment Pisma Świętego.  Z niego to dowiedzieli gdzie się ma narodzić Mesjasz – w Betlejem. I to jest drugi etap Bożego objawienia Słowo Boże. Pan Bóg mówił do człowieka i ciągle do nas mówi. Przychodząc w niedzielę do kościoła słuchamy 3 fragmentów Pisma Świętego. Chcejmy być  tak jak Mędrcy – słuchać tego Słowa coraz uważniej, coraz lepiej.  Żeby ono do nas docierało. To no nam wskazuje drogę do Dzieciątka Jezus.

Kiedy Mędrcy przyszli do domu, do żłóbka gdzie była Maryja z to uwierzyli, że właśnie to Dziecko, to jest właśnie Syn Boży.  To jest właśnie wiara, której nas uczą  Trzej Królowie. Wiara jest darem od Pana Boga. Dzięki wierzę tak jak Mędrcy którzy klękali przed Dzieciątkiem klękamy przed kawałkiem Chleba,  będąc pewni tego że Bóg jest.  Bóg jest i działa w każdej spowiedzi świętej, kiedy odpuszcza nam grzechy. Bóg jest – działa i żyje w Kościele. Dzisiaj chcemy modlić się o mocną wiarę taką jaką mieli Kacper Melchior i Baltazar.

Dziękujemy WSZYSTKIM biorącym udział w naszym Porąbczańskim świętowaniu. Dzieciom, Nauczycielom, Rodzicom obu szkół, piekącym pyszne ciasta i przygotowującym całą uroczystość. Dziekujemy również tym, którzy przesłali nam zdjęcia na nasze relacje. Niech Boże błogosławieństwo nam towarzyszy.