Bez kategorii

Pierwszy dzień szkolnego „DOPRAWIANIA WIELKOPOSTNEGO”

Uczniowie zostali zaproszeni na spotkania rekolekcyjne w trzech grupach.

Po szybkim śniadaniu na stołówce, albo podróżując ze szkoły autobusem klasy 1-3 już o 9.00 przywitały się z Panem Jezusem i ks. Kamilem, któremu towarzyszyła „Żabka Gapka”. Przyczepiła się do ks. Kamila, ale o Panu Jezusie nic nie pamięta, ciągle jej trzeba mówić o Nim.

Hasło tegorocznych rekolekcji, takich duchowych lekcji „ Święty, czyli kto?  Jakie cechy posiada człowiek święty?

I odkryliśmy dzisiaj, że CZŁOWIEK ŚWIĘTY SIĘ MODLI!

Człowiek święty dzwoni, telefonuje, rozmawia z Bogiem… Człowiek święty to taki człowiek, który się modli, z Nim rozmawia, ma z Nim kontaktwykręcając numer do Pana Boga – czyniąc znak krzyża rozpoczynamy z Nim rozmowę… pięknie przećwiczyliśmy numer telefonu do Pana Boga.

Dlaczego warto się modlić? Nasze 3 odkrycia:

  1. Zawiązane oczy i próba dotyku i węchu… odkryliśmy, że w obu przypadkach to kawa… Co ma wspólnego kawa z modlitwą? Modlitwa pobudza duszę. Modlitwa jest czymś, co dodaje nam sił, Pan Bóg udziela nam wsparcia…
  2. Odkrycie drugie… gra towarzyska Totem to wspólne, spędzanie czasu… co ma wspólnego gra z modlitwą? Modlitwa to czas spędzany z Panem Bogiem, to spędzenie czasu z kimś, na Kim nam mocno zależy. Bycie z KIMŚ dla nas ważnym.
  3. Odkrycie trzecie PLANER, żeby planować sobie dzień. Jak planer połączyć z modlitwą? Modlitwa, to taka rozmowa z Panem Bogiem, kiedy my z Nim możemy konsultować nasze plany, nasze decyzje, nasze marzenia. Co Panie Boże będzie dla mnie najlepsze, jaki masz dla nas plan.

Na koniec niespodzianka… Losowanie dnia… kto zabierze „Żabkę Gapkę” do domu… Po to, aby przypomnieć jej o tym, co robiliśmy na rekolekcjach i wieczorem się z nią pomodlić… Wylosowała Olga, ale… oddała ją pod opiekę OLI i tak żabka powędrowała najpierw do 1b, a potem z Olą do domu.

Całość spotkania ze śpiewem Święty kocha Boga” i to wszystkie 4 zwrotki…

Druga grupa rekolekcyjna to klasy 4-7, więc  wiec obfitsza grupa, która też odkrywa temat tych duchowych lekcji „ Święty, czyli kto?

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, pieśnią  do Ducha Świętego. Śpiewaliśmy! Pewno dziwiała się „Pandzia Andzia,” którą ks. Kamil przedstawił nam jako tą, która przywędrowała w czasie covidu z Chin i pomagała prowadzić Roraty, ale ma ona do dziś problem podobny do „Żabki Gapki”, – krótką pamięć i trzeba jej ciągle przypominać o Panu Bogu.

Więc podobne odkrycia o modlitwie jak młodsi… Dlaczego warto się modlić? By spędzić z Bogiem czas, bo modlitwa daje nam duchową energię.

Kto zabrał Pandzię Andzię do domu? Jerzy z klasy 4b. Ale najpierw udali się razem na szkolny wf. Modlitwą Ojcze nasz zakończyliśmy spotkanie.

Klasy 8 rozpoczęły swoje spotkanie rekolekcyjne od modlitwy Anioł Pański o godz. 12.00. To Ci, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania, więc ich spotkanie miało charakter ewangelizacyjny… Co usłyszeli? Co zabrali do swych serc? Wiedzą tylko Oni! To świadectwo, historie z życia ks. Kamila. Jak to zrobić, żeby w swoim sercu odróżnić prawdę o Panu Bogu i Kim On jest naprawdę? I to myśl na jutro. W modlitwie, w swoich sercach szukaliśmy odpowiedzi na to pytanie: Kim Bóg jest dla mnie.