Bez kategorii

Droga krzyżowa w plenerze…

Dziś szczególny piątek 31 marca 2023 roku w naszej parafii – JEDNA DROGA KRZYŻOWA, to szczególne WSPOMINANIE, szczególna MODLITWA ulicami naszej wioski… Najpierw Msza święta i rozważanie…

Każda z 4 Ewangelii zawiera bardzo dokładny opis męki i śmierci Jezusa z najdrobniejszymi szczegółami. Uczniowie zapamiętali Jego cierpienie, Jego krzyż… Oni mieli takie głębokie przekonanie, że muszą całemu światu powiedzieć o tym jak Jezus niósł krzyż i o tym jak był biczowany, że był odrzucony przez ludzi. O tym, że ktoś w ramach szyderstwa włożył mu koronę z cierni na głowę i o tym, że nawet ktoś jeszcze chciał Go wyszydzić purpurowym płaszczem. Nawet Jego szaty pod krzyżem zostały rozlosowane między żołnierzy. Uczniowie mieli doświadczenie, że ta śmierć jest śmiercią zwycięską. Jak śpiewamy w jednym z hymnów brewiarzowych:

Króla wznoszą się ramiona,
Tajemnica krzyża błyska:
Na nim życie śmiercią kona,
Lecz w, tej śmierci życie tryska.

Jeśli mamy taką wiarę i taką świadomość, to rozważając 14 stacji drogi Jezusa z krzyżem znajdujemy niezwykle głęboką siłę do przemiany najpierw naszych serc, potem naszych rodzin, wspólnot, parafii ojczyzny, świata i Kościoła. W tych stacjach widzimy Boga który przyszedł na ten świat, aby nas zbawić. On idąc na Kalwarię daje nam niesamowity przykład miłości – najpierw do swojego Ojca, ale również miłości do każdego z nas.

Prośmy w czasie tej Mszy świętej dzisiaj o taką głęboką łaskę wejścia  w to święte Misterium. Już za tydzień będzie Wielki Piątek. Dzisiaj będziemy rozważać drogę Jezusa na modlitwie, a za tydzień przyjdziemy tu do świątyni, by przeżyć mękę i śmierć w znakach Liturgii. Prośmy o to, aby nasze serca chciały towarzyszyć Jezusowi. To co jest takie porażające kiedy czyta się opis Męki Pańskiej (będziemy jej słuchać w Niedzielę Palmową i później jeszcze raz w Wielki Piątek) to to, że Jezus został sam. Właściwie została przy nim garstka najwierniejszych przyjaciół: Matka, najmłodszy z apostołów Jan i kilka kobiet.  Chciejmy prosić dla siebie, dla nas o moc i siłę byśmy wiernie towarzyszyli Jezusowi w tym wielkim Misterium, które przed nami. Od Wielkoczwartkowej Wieczerzy Pańskiej, przez czuwanie w Ogrodzie Oliwnym, przez towarzyszeniena Mu w piątkowe przedpołudnie tak pełne wielu wydarzeń. Przeżywając Jego śmierć, pogrzeb w czasie Liturgii Wielkiego Piątku, czuwając przy Jego grobie, świętując w końcu Jego zmartwychwstanie.

Jesteśmy tu dziś po to, by modlić się na zewnątrz kościoła, wyjść na ulicę naszej miejscowości i wypowiedzieć to o co prosi Jezus w dzisiejszej Ewangelii – byśmy w Niego wierzyli i o tej wierze w Niego mówili wszystkim. Bo każdy kto z odrobiną miłości do Boga pójdzie tą drogą znajdzie na niej uzdrowienie i przemianę swojego życia. Pan Bóg naprawdę chce dokonać wielkich rzeczy w naszych sercach.