Bez kategorii

Triduum Paschalne… Najważniejsze dni roku…

Rozpoczęliśmy ŚWIĘTY CZAS TRIDUUM PASCHALNEGO...

Ktoś powiedział, że Triduum Paschalne najtrafniej streszcza jedno zdanie Apokalipsy. „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 22,5). Puste tabernakulum, chrzcielnica pozbawiona wody i paschału to właśnie znaki oczekiwania na nowy początek.

Uroczystą procesją wejścia rozpoczęła się  MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ.

EUCHARYSTIA i KAPŁAŃSTWO dar Jezusa dla Kościoła.

Słowo do naszych Kapłanów.

Drodzy Kapłani – w dniu, w którym wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa chcemy Wam serdecznie
podziękować za opiekę nad nami. To do Was Jezus powiedział „ I przeznaczyłem Was na to , abyście szli i owoc przynosili i by owoc Wasz trwał”. (J15,16) Idźcie więc i nieście ludziom owoce w postaci miłości, radości, dobroci, cierpliwości, wierności. Dzieląc się tymi wartościami ducha ze wszystkimi, uczycie nas, że mamy czynić to samo, przekazywać dalej, by miłość i dobro trwały wiecznie. Za ten codzienny trud i łaskę obcowania z Bogiem jakiej dzięki Wam dostępujemy, za każdy udzielony sakrament i każde błogosławieństwo, za wszystko niech Bóg Wam wynagrodzi, wysłucha też naszych modlitw w których Was polecamy, a Matka Boża, Matka Kapłanów uprosi u Swojego Syna wiele łask. Niech miłość, serce i dobro jakimi nas obdarzacie stokrotnie powróci do Was. Życzymy Wam dużo siły, zdrowia i wytrwałości na każdy dzień posługi kapłańskiej oraz ludzkiej życzliwości .
Wdzięczni Parafianie

Dzisiejsza liturgia Słowa…

Czytanie o wyjściu Izraelitow z niewoli egipskiej … Wj 12, 1-8. 11-14

„Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto”

Psalm… (Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18)

Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

Z Listu św. Pawła… 1 Kor 11, 23-26

Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!” Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!” Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.

Ewangelia…  J 13, 1-15

„Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.

Dzisiejszego wieczoru Bóg daje się nam z miłości bo chce, żeby ta miłość poruszyła nasze serca. Chce byś widząc Go jako Sługę, który umywa nogi zechciał tak służyć innym. To jest zaproszenie do pojednania, do przebaczenia, do naprawienia krzywd. To jest zaproszenie do tego by przekraczać granice, do tego by nie oczekiwać ciągle, że to ta druga strona powinna się domyślić i pierwsza wyjść z inicjatywą. To wzór prawdziwej miłości. (z homilii ks. Ariela)

Obrzęd obmycia nóg… Celebrans obmył nogi 12 Parafianom. Wśród nich był przedstawiciel przygotowujący się do sakramentu Bierzmowania  oraz dwóch chłopców, którzy po raz pierwszy w tym roku przyjmą Komunię świętą.

Liturgia Eucharystyczna i Komunia święta pod obiema postaciami

Jezus naprawdę oddaje się w ręce ludzi i najlepiej widać to w tych dwóch sakramentach, które właśnie tej nocy ustanowił – w Eucharystii i w kapłaństwie. Bóg poddał się w ręce ludzi – kapłanów takich samych grzeszników, jak każdy z was. Ale w ich ręce został złożony wielki skarb, dzięki którym Bóg żyje w swoim Kościele. Ciągle i na nowo coraz mocniej tego doświadczamy – świat nie pozwala nikomu z nas jako nam  kapłanom, ani wam wiernym zapomnieć o tym, że my również jesteśmy grzesznikami. I właśnie w takie grzeszne ręce oddał się Chrystus. Umył też nogi Judaszowi i dał mu władzę kapłańską jak wszystkim apostołom i nakarmił go Eucharystią.  Wiedział co robi – to jest tajemnica Bożej miłości. Oddał się też każdemu z nas. Karmimy się nim nieraz bez świadomości i bez pobożności. Nieraz przychodzimy do Niego, ale nie ma w nas siły i odwagi aby tak prowadzić swoje życie by zawsze móc przyjmować go do swojego serca. (z homilii ks. Ariela)

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do bocznego oltarza tzw Ciemnicy... JEZUS DO GODZIN WIECZORNYCH W PIĄTEK CZEKA NA CIEBIE.

Obnażenie ołtarza  jest jednym z symboli nieodłącznie związanych z liturgią Świętych Dni. Ogołocenie, nagość to podstawowy „stan” ołtarza tych dni,  aż do Wigilii Paschalnej.