Bez kategorii

Trwamy w Liturgii Triduum…

Od Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej, aż do Wigilii Paschalnej zgodnie ze starożytną tradycją Kościół nie sprawuje Eucharystii.

Ołtarz jest   obnażony: bez krzyża, świeczników i obrusów… Tylko kołatki leżą na swoim miejscu zamiast dzwonków.

W czasie dopołudniowych Dróg Krzyżowych można było za Eucharystię i miłość Panu Jezusowi podziękować, całując ołtarz i stając przed otwartym tabernakulum.

Wieczorną Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczęła procesja w milczeniu ze szczególnym znakiem… Znakiem kapłana leżącego krzyżem w otoczeniu wszystkich zebranych na klęczkach, z modlitwą w ciszy…

Dzisiejsza LITURGIA SŁOWA…

Pierwsze czytanie z proroka Izajasza…  Iz 52, 13 – 53,12

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on byk przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie.

Psalm… Ps 31 (30), 2 i 6. 12-13. 15-16. 17 i 25

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego

Drugie czytanie z Listu do Hebrajczyków… Hbr 4, 14-16; 5, 7-9

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Odśpiewano uroczyście Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana… J 18, 1-19. 42 

W Jego ranach jest nasze zdrowie, został przebity dla naszego zbawienia. Uwielbiamy Cię Pani Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie – żeś przez Krzyż Twój Święty świat odkupić raczył.  Kiedy wypowiadamy te słowa tak często zapominamy, że Jezus odkupił każdego z nas bez wyjątku – ciebie i mnie. Jakże powinniśmy dzisiaj na nowo przylgnąć do KRZYŻA znaku naszego zbawienia. Krzyża dotknąć, ucałować… Tyle było lęku i strachu przez minione lata. Jezus chce nam się dać cały z wielką czułością i miłością. Winniśmy więc ten święty znak nie tylko w czasie uroczystości dzisiaj, ale tak na co dzień z sobą nosić.  To nim rozpoczynamy każdy dzień naszego życia, który nam Pan Bóg daje ze swojej Opatrzności. Nim kończymy dzień kładąc się spać. Może  nieraz wstydzimy się go uczynić, dać świadectwo przed innymi np. przed posiłkiem – bo co o mnie powiedzą… Co powiedzą? Żeś uczeń Jezusa.  Mówimy często, że  świat zwariował, odszedł do Boga od Jego Miłości… Że odeszliśmy od Tego, który życie za nas dał. Niech ta dzisiejsza liturgia nie będzie tylko pamiątka śmierci Jezusa i złożenia do grobu, ale niech na nowo wypali w naszym sercu, w naszym umyśle, w naszej duszy i w naszym ciele KRZYŻ; ten Święty znak zbawienia. (rozważanie księdza proboszcza Zdzisława)

Modlitwa Powszechną za Kościół, Papieża, za wszystkie stany Kościoła, za katechumenów,  o jedność chrześcijan, za Żydów, za niewierzących w Chrystusa, za niewierzących w Boga, za rządzących państwami, za strapionych i cierpiących zakończyła się liturgia Słowa.

ADORACJA KRZYŻA

Uroczyste wniesienie zasłoniętego KRZYŻA, Jego odsłonięcie i adoracja…

KOMUNIA ŚWIĘTA

W wielkopiątkowej liturgii mogliśmy przyjąć Komunię Świętą – prawdziwe Ciało Chrystusa, które zawisło na drzewie Krzyża – przechowane w Ciemnicy na dzisiejszy dzień od wczoraj.

PRZENIESIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU do Grobu Pańskiego.

Rozpoczął się czas ADORACJI… Trwania z Jezusem w ciszy grobu, ale już z nadzieją Jego Zmartwychwstania.