Bez kategorii

Świętujemy PIĘĆDZIESIĄTNICĘ…

Nawet słoneczna pogoda dzisiejszego dnia pragnie nam ogłosić radość Zielonych Świąt… Świąt Nowego Życia w Jezusie i z Jezusem.

Świętujemy  jedną z trzech najważniejszych uroczystości w Roku Liturgicznym!

Trzy największe uroczystości roku kościelnego są poświęcone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej:

Boże Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo świętem Ojcostwa Bożego – Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił.

Wielkanoc jest świętem Boga Syna, który po męce i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło Odkupienia chwalebnym Zmartwychwstaniem.

Zielone Świątki wreszcie są świętem trzeciej Osoby Boskiej, Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsyłają na świat, aby to, co Ojciec stworzył, a Syn odkupił, zostało utwierdzone i poświęcone przez Niego.

I to dzisiejsze świętowanie trwa.

Myśl z kazania ks. Zdzisława

Kiedy apostołowie tak długo przygotowywali się do otrzymania Parakleta (Obrońcę, Pocieszyciela, Uświęciciela) to w swoim życiu doświadczali też swojej słabości, swojej kruchości, swojego grzechu, ale z drugiej strony przyjęli przebaczenie Jezusa. Usłyszeliśmy w Ewangelii o ustanowieniu sakramentu pokuty i pojednania. Tchnął na nich i powiedział „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. (J20,23) Weźmijcie Ducha Świętego; apostołowie i ich następcy biskupi i kapłani mają tę władzę od Chrystusa i też z tego sakramentu korzystają, aby Duch Święty rozlewał się na tych, którzy słuchają, którzy dają też świadectwo.  Kiedy słyszymy też słowa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt28, 19-20)  to przesłanie Jezusa jest nie tylko skierowane do samych biskupów i kapłanów, osób życia konsekrowanego ale do każdego z nas, którzy przez chrzest zostaliśmy włączeni we wspólnotę Kościoła i w nim dawania tego świadectwa wiary jest naszym nie tylko przywilejem, ale też obowiązkiem.