Bez kategorii

Wigilia Pięćdziesiątnicy…

Słowo WIGILIA oznacza czuwanie. Chrześcijanie przed każdym wielkim świętem gromadzili się na modlitwę by czuwać i przygotować swoje serce i wnętrze na łaski, który mają się w dniu święta dokonać. Dlatego też i my jesteśmy na tej wigilijnej Eucharystii zgromadziliśmy się aby czuwać i szerzej jeszcze otworzyć nasze serca dla Ducha Pocieszyciela.

Czy wiesz, że w Tobie mieszka Bóg? Że Duch Święty działa w nas. Czeka, aż Go zaprosisz.

Kiedy Jezus Chrystus jak mówi dzisiejsza Ewangelia został uwielbiony przez swoją mękę, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, kiedy zasiadł po prawicy Ojca posyła Ducha. Daje Ducha wszystkim. I to wtedy Bóg znowu zamieszkał w nas. Teraz kiedy żyjemy na ziemi zechciał każdego z nas uczynić swoją świątynią. Mieszka w nas Bóg w osobie Ducha Świętego, którego mamy od chrztu i bierzmowania. On nas obdarza darami i charyzmatami. W każdym sakramencie pokuty, w każdej Komunii świętej, w sakramencie małżeństwa, kapłaństwa, w każdej naszej modlitwie Duch Boży w nas jest, żyje i działa. Często mamy taki problem, że my ciągle czekamy na Ducha Świętego, a zapominamy, że Go mamy i że On w nas działa. Ile razy mówimy; udało mi się…,tak mi się dobrze ułożyło…, tak się świetnie złożyło…, dałem sobie radę…, wpadłem na taki genialny pomysł… Pamiętajmy, że to nie jest od nas. Duch Boży w nas żyje i działa.

To dzisiejsze czuwanie właśnie ma nam pomóc odkryć tę Bożą moc, którą mamy w sobie. Otwierajmy się zatem, bo właśnie Duch Boży działa kiedy słuchamy słowa Bożego, kiedy będziemy składamy ofiarę Eucharystyczną, kiedy karmimy się Ciałem i Krwią Chrystusa. On w nas żyje i działa. On nas prowadzi do nieba swoją łaską. Z Nim życie jest piękne. On prowadzi nas do pełni życia które Bóg dla nas przygotował.

Trwanie na modlitwie z animacją porąbczańskiej Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea zakończyła nasze czuwanie.Chrystusowe błogosławieństwo dla nas i naszej Parafii. ŚWIĘTUJMY.