Bez kategorii

Boże Ciało 2023

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to szczególny dzień dla każdej Wspólnoty Parafialnej, więc także naszej… To szczególne ŚWIADECTWO WIARY…

Odkrycie dzisiejszego dnia to Eucharystia... Jej obrazem  jest dar manny dany Izraelitom podczas wędrówki na pustyni z niewoli egipskiej… Bóg daje Izraelitom manne codziennie. Manny nie dało się zebrać na zapas. Manną nie dało się najeść na zapas. Mannę trzeba było zbierać codziennie i codziennie się nią karmić, żeby mieć siłę  dojść do celu.

Nie da się za młodu najeść Panem Jezusem i mieć potem z głowy Boga, aż do śmierci. Eucharystią trzeba się karmić ciągle. Ona nas zmienia. Nieraz lubią sobie ludzie wytykać nawet i w rodzinach, że ktoś przystępuje do Komunii, a może nie jest taki, jakbyśmy chcieli, żeby był. I nie raz podaje się to jako argument –  i po co chodzić do Komunii, do kościoła?  Ale nie wiemy jaki ten człowiek byłby bez Eucharystii? Może to, że jest taki, to jest właśnie cud boskiego działania w nim.

Wszyscy jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują pokarmu.  Pokarmu, który nadaje sens życiu, Który kierunkuje naszym życie i Który daje nam życie wieczne. Nie jestem długo księdzem, ale nigdy nie miałem głębszego poczucia sensu tego powołania jak wtedy, kiedy byłem wołany do ludzi, którzy odchodzili z tego świata. Podając umierającemu człowiekowi Eucharystię czyniłem to z głęboką wiarą, że to jest chleb na życie wieczne. To były najważniejsze momenty mojego życia, bo nie ma nic cenniejszego. Nie mamy na tej ziemi nic cenniejszego. Niczego, od czego bardziej zależy nasze zdrowie na wieczność czyli zbawienie. Nie pozwólmy nigdy dopuścić do tego, żeby Eucharystia stała się tylko pustym rytuałem, dodatkiem do naszego życia, ozdobą. Tak jak dla wielu ludzi to święto dzisiejsze, bardzo piękne w tej swojej wymowie procesji jest tylko elementem folkloru. Czymś co można zapisać na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Tu chodzi o życie, życie bez końca. Życie z Bogiem, Który został z nami na wieki. Musimy właśnie codziennie tą swoją wiarę budzić. Dziś, jutro, pojutrze do czwartku, przez całą oktawę idąc za Nim w eucharystycznej procesji. Klękając przed Nim w tabernakulum, żeby mieć poczucie że to jest żywa Osoba to jest Bóg, który z nami mieszka. „Kto ten chleb spożywa będzie żył na wieki”(J6,51).  (z dzisiejszej homili ks. Ariela)

I wyszliśmy na ulice naszej wioski…  „Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi”… Idziemy do ołtarzy  przygotowanych przez różne wspólnoty…

 

Pierwszy ołtarz Dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Świętej... Obraz Ostatniej Wieczerzy, który towarzyszył im w czasie tej uroczystości na ołtarzu dzisiejszym otoczyły serca przez nich przygotowane… Dzieło ich nie tylko rąk, ale przede wszystkim serc… To one także szczególnie towarzyszą Jezusowi sypiąc kwiaty i dzwoniąc dzwonkami.

Drugi ołtarz przygotował Zespół Regionalny Porąbczanie. To oni swoimi barwnymi strojami  i śpiewem stworzyli tło ołtarza, witając Jezusa Eucharystycznego.

Trzeci ołtarz przygotowała Szkoła Podstawowa nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II, przypominając jakże ważne słowa „Nie lękajce się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

I tak dotarliśmy do czwartego ołtarza przygotowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. M. Kopernika, która świętuje 550 rocznicę urodzin swego Patrona.  Drzewo Życia – mistyczny krzyż gotycki z kościoła świętego Jakuba przeniósł nas do Torunia – miasta Kopernika, a barwne tło utworzyły Ikony malowane przez szóstoklasistów.

 

 

 

ZAPRASZAMY do świętowania Oktawy Bożego Ciała – Nabożeństwo czerwcowe z Procesją Eucharystyczną – godz. 17.30