AKTUALNOŚCI

Papieskie ślady poznane przez dzieci…

Dzień Papieski przedłużony wśród dzieci Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika… Trzeba uczyć młodych przyjaźni ze św. Janem Pawłem II, gdyż dla nich jest to postać z historii…

Na lekcjach religii  klasy starsze dotykały śladów świętego Polaka, korzystając z zasobów strony edukacyjnej MEN „Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II”.

Klasom trzecim było dane pod opieką swoich Wychowawców  odwiedzić Wadowice, miasto dzieciństwa Karola Wojtyły… Nawiedzili  Bazylikę Nawiedzenia NMP i Dom Papieski.

Klasy pierwsze i drugie przeniosły życie Świętego do swoich klas wędrując Jego 7 śladami.

A wszystko to wpisuje się w realizowany Ogólnopolski Projekt Katechetyczny „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem”.