AKTUALNOŚCI

Plan odwiedzin duszpasterskich 2023-2024

Christus Mansionem Benedicat

 

Środa 27 XII

Ks. Proboszcz od 9:00 Ulica Wielka Puszcza po obu stronach od DWD do nr 57

Ks. Wikary od 9:00 Bukowska od początku po obu stronach do ulicy Gminnej oraz ulice Cmentarna i Choinkowa

Czwartek 28 XII

Ks. Proboszcz od 9:00 Cisowa z ulicą Cichą oraz Cyprysowa od końca

Ks. Wikary od 9:00 Bukowska od skrzyżowania z ulicą Gminną do skrzyżowania z ulicą Bezpieczną, oraz ulice Granitowa, Borowa i Bezpieczna

Piątek 29 XII

Ks. Proboszcz od 9:00 Kozubnik; od Wawakowa w kierunku szkoły

Ks. Wikary od 9:00 Bukowska od skrzyżowania z ulicą Bezpieczną do skrzyżowania z ulicą Babiogórską, oraz ulice Błękitna, Babiogórska (część od Bukowskiej), Bukowski Groń, Bartnicza

Sobota 30 XII

Ks. Proboszcz od 9:00 ulica Wielka Puszcza od początku po obu stronach do skrzyżowania z ul. Gminną, Spokojna, Głogowa, Gronowa

Ks. Wikary od 9:00 Bukowska od skrzyżowania z Babiogórską do skrzyżowania z ulicą Bukową oraz ulice: Bukowa, Brylantowa, Bursztynowa

Wtorek 2 I

Ks. Proboszcz od 14:00 od Drukarni do szkoły Chmielna, Centralna, Krakowska

Środa 3 I

Ks. Proboszcz od 14:00 Gminna i Gwiezdna

Czwartek 4 I

Ks. Wikary od 14:00 Bagienka Sosnowa, Świerkowa, Słoneczna do nr. 12

Piątek  5 I

Ks. Wikary od 14:00 Bagienka i Kolonia Słoneczna od nr. 10, Słonecznikowa, Śląska, Sadowa

Poniedziałek 8 I

Ks. Wikary od 9:00  Trzonka

Wtorek 9 I

Ks. Proboszcz od 9:00 Piła, Łazy do DWD oraz ulica Grzybowa 

Środa 10 I

Ks. Proboszcz od 14:00 Krakowska od Trivity do Gminy

Czwartek 11 I

Ks. Wikary od 14:00 Cyniowa od nr. 10, Ciesielska, Centralna i Krakowska do Kasztana

Piątek 12 I

Ks. Proboszcz od 12:00 Żywiecka 1, Sportowa, Spokojna, Smrekowa, Spacerowa i Skośna

Sobota 13 I

Ks. Proboszcz od 9:00 Babiogórska (część od Brzozowej), Bajkowa, Basztowa, Barwna i Bracka

Ks. Wikary od 9:00 Wielka Puszcza

Poniedziałek 15 I

Ks. Wikary od 14:00 Chabrowa od nr. 12, Cedrowa i Czysta

Wtorek 16 I

Ks. Proboszcz od 12:00 Kozubnik; Stachurowo i Rusinowo Kasztanowa, Krokusowa, Kapitańska

Czwartek 18 I

Ks. Wikary od 14:00 Centralna do Rzeźni i Cichy Kącik oraz domy przyległe

Piątek 19 I

Ks. Proboszcz od 9:00 Kozubnik; Groń Kozubnicki do dawnego HPR

Ks. Wikary od 14:00 Kozubnik; ulica Mała Puszcza od nr. 35

Sobota 20 I

Ks. Proboszcz od 9:00 Kozubnik; ulice Kaskadowa, Kręta oraz Kozubnicka do 49

Ks. Wikary od 9:00 Kozubnik; Nad Wodą do ulicy Kniejowej

Poniedziałek 22 I

Ks. Wikary od 14:00 Bystra od Bukowskiej, Boczna oraz Krakowska od Bystrej do Trivity

Wtorek 23 I

Ks. Proboszcz od 12:00 Kozubnik; Krajobrazowa od końca oraz ulica Konna

Środa 24 I

Ks. Wikary od 16:00 ulica Brzeziny od numeru 1

Czwartek 25 I

Ks. Wikary od 14:00 Kozubnik; Patrzykowo ulica Mała Puszcza, Kwiatowa, Krucza

Piątek 26 I

Ks. Proboszcz od 9:00 Kozubnik; Kupiecka, Karpacka od nr. 28, Kurkowa, Kłosowa, Konarowa

Ks. Wikary od 14:00 Brzozowa od Bukowskiej

Sobota 27 I

Ks. Proboszcz od 9:00 Zawodzie od Kobiernic

Ks. Wikary od 9:00 Zawodzie od Zapory