AKTUALNOŚCI

Z ŻYCZENIAMI…

Na czas odkrywania prawdy i łask ZMARTWYCHWSTANIA  ze św. Janem i św. Piotrem biegnących do Grobu Pana…

 

„Apostołowie z wielką mocą świadczyli o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa,
a wszyscy oni mieli wielką łaskę”.
Dz 4,33
Wieść o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa przemieniła Apostołów i napełniła ich ogromną radością.
Niech ta radość będzie także naszym udziałem.
Niech Pokój,który po Swoim Zmartwychwstaniu ogłosił Chrystus
całemu światu na stałe zagości w naszych sercach.
Blask Pustego Grobu naszego Pana niech nieustannie
nam przypomina, że na grobie nic się nie kończy –
przeciwnie – dopiero wszystko się zaczyna!
Niech Jezus, którego obecność w naszym życiu
odkrywaliśmy w czasie naszych parafialnych rekolekcji,
przywraca pogodę ducha i nadzieję,
że w ostatecznym rozrachunku dobro zawsze zwycięży.
Bądźmy gorliwymi świadkami Zmartwychwstałego
Chrystusa i budujmy „nową rzeczywistość” wokół
siebie opartą na Prawdzie, Miłości i Pokoju.

Życzymy Parafianom i Gościom błogosławionych
świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Duszpasterze w Porąbce
ks. proboszcz Zdzisław Grochal
i ks. wikariusz Ariel Stąporek