AKTUALNOŚCI

WIGILIA PASCHALNA

Czuwanie na cześć Pana powoli dobiega końca… Weszliśmy w Wielką Noc, bo w niej  w sposób sakramentalny przeżywaliśmy to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości, jakim było przejście (pascha) ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie.

Wigilia Paschalna przeprowadziła nas przez cztery części: liturgię światła, słowa, chrzcielną oraz eucharystyczną.

LITURGIA ŚWIATŁA…

Mrok ogarnął naszą świątynię…  Ciemność symbolizuje noc grzechu i śmierci…

Ciemność rozproszyło światło wniesione do świątyni, rozbłysła ŚWIECA PASCHALNA –  znak Chrystusa zmartwychwstałego. Płomień światła w rękach wiernych jest również znakiem gotowości i czuwania. My, lud w drodze do ojczyzny niebieskiej, podążamy za prawdziwą Światłością, Pasterzem i Stróżem naszych dusz (1 P 2,25), który wyprowadza nas z niewoli grzechu i śmierci.

LITURGIA SŁOWA bogactwo czytań biblijnych, śpiew psalmów i modlitwa celebransa po każdym z nich… To przejście wydarzeń zbawczych od stworzenia świata do Zmartwychwstania… Zbawienie to CZAS, w każdym z nas dokonuje się każdego dnia…

LITURGIA CHRZCIELNA – WODA jest symbolem życia. Jest znakiem rozpoczynającym życie Boże w człowieku, w sakramencie chrztu. Chrzest i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych zajmuje istotne miejsce w liturgii Nocy Paschalnej, bo to właśnie ten sakrament wszczepia nas najbardziej w paschalne misterium Chrystusa…

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA –  stajemy z Jezusem Zmartwychwstałym i przyjęliśmy Go w Komunii świętej…

UROCZYSTA PROCESJA REZUREKCYJNA z uroczystym TE DEUM i BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA