AKTUALNOŚCI

W procesji do krzyża misyjnego…

Dni krzyżowe kończymy dzisiaj procesją do KRZYŻA MISYJNEGO przed naszym kościołem…

Zgromadziliśmy się dzisiaj aby wielbić Boga Stwórcę za Jego hojne dary… Szczególnie za codzienny dar chleba – owoc jego dobroci i pracy rąk ludzkich. Chcemy jednak pamiętać o słowach Chrystusa „starajcie się najpierw o Królestwo Boże i jego sprawiedliwość a to wszystko będzie wam dodane”.

Pamiętajmy, że nasze życie,  ziemia i jej plony są darem Boga, dlatego modliliśmy się Jego błogosławieństwo dla pracujących na roli, by pomyślnie obfite plony zebrali dla nas wszystkich, aby nie zabrakło chleba nikomu. Polecaliśmy ludzi, którzy z powodu suszy, nieurodzaju i niesprawiedliwości cierpią na brak pokarmu i umierają z głodu. Za wstawiennictwem Świętych prosiliśmy o Boże błogosławieństwo dla ziemi, o pomyślne urodzaje i szczęśliwe zbiory, o szacunek dla chleba codziennego i Eucharystycznego.