AKTUALNOŚCI

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO z podwójnym dziękczynieniem…

Suma w dzisiejszą Święto Zielonych Świąt bardzo uroczysta… Dziękczynienie klas czwartych w rocznicę ich Pierwszej Komunii Świętej i dziękczynienie razem z ks. Proboszczem Zdzisławem w Jego 35 rocznicę święceń kapłańskich.

(może dziwić taka mała grupka chłopaków, ale siedmioro z nich to już ministranci usługujący dzisiaj do Mszy świętej)

Same dzieci podjęły tez dzisiaj, z ogromnym drżeniem serca posługę na dzisiejszej Eucharystii, a ksiądz Ariel przekazał w kazaniu piękne przesłanie. Najpierw przypomniał najstarszy gest liturgiczny początku chrześcijaństwa.  To gest wyciągniętych rąk, który u początku przypominał  Ducha Świętego… To przecież we wszystkich sakramentach gest ten właśnie przyzywa Trzecią Osobę Boską począwszy od sakramentu chrztu poprzez kolejne sakramenty… Dzisiaj szczególnie doświadczyliśmy go podczas Eucharystii… (proponuję odszukajcie stosowne zdjęcie)

Druga myśl prowadziła nas do św. Jana Pawła II i modlitwy do Ducha Świętego i jej historii.

Kiedy Karol Wojtyła po swojej Pierwszej Komunii został ministrantem i z czasem jego gorliwość pójścia na Mszę świętą słabła tata Karol senior dał mu modlitwę do Ducha Świętego i zachęcał, by pilnował jej w swym sercu.  Już jako papież , dziś św. Jan Paweł II mówił do młodych: „Nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie inne”. Odmawiał tę modlitwę przez całe życie codziennie. Ona towarzyszyła mu od tego momentu w latach szkolnych, na studiach, potem już modlił się nią jako kapłan, biskup i papież…

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie
i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.  Amen.

Na zakończenie Mszy świętej dzieci otrzymały jej treść z zachętą PIELĘGNUJCIE TĘ MODLITWĘ DO DUCHA ŚWIĘTEGO, niech prowadzi Was przez życie, a teraz szczególnie do sakramentu Bierzmowania.

Dzisiejsze życzenia dla księdza Proboszcza Zdzisława Grochala świętującego 35 lat swego kapłaństwa.

On Cię wybrał, powołał, ukochał. Niech Cię wspiera i chroni od złego.

 Czcigodny Księże Proboszczu,

W tak ważnym dla Ciebie dniu 35-tej rocznicy święceń kapłańskich pragniemy życzyć Ci niegasnącej miłości do Eucharystii, gorliwości oraz obfitych owoców duszpasterskiej pracy. Wytrwania na drodze, którą wybrałeś, siły do głoszenia dobrej nowiny. Przede wszystkim światła, tak jasnego aby go Księdzu nikt i nic nie przysłoniło.  Dobrego serca, które swoim ciepłem pokrzepia dusze potrzebujących oraz słów, które niosą nadzieję dla wszystkich wiernych.

Niech Niepokalana, Matka Pięknej Miłości wspiera Cię, obdarza zdrowiem i potrzebnymi łaskami, a Duch Święty niech Cię prowadzi w każdym dniu duszpasterskiej posługi.

Dziękujemy, że jesteś z nami i dla nas! Szczęść Boże!