AKTUALNOŚCI

JUBILEUSZ PORĄBCZAŃSKICH GOSPODYŃ

Świętowanie Jubileuszu 90 lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Porąbce rozpoczęła Msza święta dziękczynna w naszej świątyni sprawowana przez ks. proboszcza Zdzisława Grochala i ks. kanonika Eugeniusza Nycza.Radosny śpiew rozpoczął uroczystość…

 

Moja modlitwa jest jak dym kadzidła… tymi słowami refrenu dzisiejszego psalmu responsoryjnego ks. Zdzisław rozpoczął swe kazanie, a w nim takie myśli:

Kiedy przeżywamy Jubileusz to przede wszystkim dziękujemy Bogu za Jego Opatrzność, za Jego dobroć, łaskawość, że przez tyle lat pozwolił w jakiejś sprawie uczestniczyć na chwałę Bogu i na pożytek ludzi . Nie było procesji Bożego Ciała, nie było Odpustu, uroczystości religijnych i środowiskowych bez waszego udziału, bez waszej pomocy. Nie tylko tych pięknych strojów ale i dobrego słowa.

Słyszymy dzisiaj także te słowa o modlitwie; że wielką wartość ma modlitwa sprawiedliwego i Pan Bóg wysłuchuje jego modlitwy, tak jak kiedyś Eliasza, którego modlitwa mogła wstrzymać deszcz.  Święty Urban trochę odstąpił tę swoją uroczystość, bo dzisiaj jest jego właściwe wspomnienie, ale ustąpił na ten Wasz Jubileusz… Chociaż grad wokoło, chociaż burze przechodzą raz po raz to zaświeciło słońce nie tylko dla Koła, ale dla na całej parafii dla wszystkich gości…  Pan Bóg chce nam i dziś pokazać, że wysłuchuje także naszych modlitw.

Kiedy Jezus dzisiaj mówi nam w Ewangelii o dzieciach pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie to w naszym gronie wiele matek, babć zatroskanych o to młode pokolenie, nie tylko o swoje w rodzinie, ale przy różnych okazjach widać troskę Koła o te szkolne dzieci, bo trzeba młodym przekazywać Tradycję, ucząc różnych spraw i dzieł. Jezus nam mówi pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie nie przeszkadzajcie im, ale w tych słowach jest także głębsze przesłanie dla nas wszystkich dorosłych, dojrzałych ludzi jeśli się nie staniecie jak dzieci nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego. Potrzebna jest ta postawa dziecka, oczywiście pełna roztropności ,rozwagi ale właśnie tego zaufania dziecięcego…

Gromadzimy się dzisiaj w wigilię Dnia Matki i Maryja, która patronuje tu już przecież ponad 100 lat w tej świątyni, w tym znaku Matki Bożej Częstochowskiej, ale też w tylu różnych figurach, obrazach na terenie parafii, przy naszych domach rodzinnych, w miejscach nieraz wypoczynku. Jest wiele  też waszej zasługi w uświetnienie nabożeństw majowych przy kapliczkach, ożywianiu właśnie tego życia religijnego w naszej społeczności.

 

Pięknie przygotowany śpiew w kościele i na sali…  Panie z Koła z akompaniamentem akordeonu pana Romana Pękali i wsparciem głosowym Zespołu „Porąbczanie”. Gratulujemy.

Świętowanie przeniosło się do Domu Kultury, gdzie śpiewem Pań przywitano Gości.