AKTUALNOŚCI

BOŻE CIAŁO… Dla nas bardzo ważne dzisiejsze święto…

To jest święto, w którym chcemy pokazać Jezusowi miłość jako ludzie. Chcemy tę miłość pokazać gestami…

Więc najpierw Msza święta z piękną oprawą liturgiczną, pocztami sztandarowymi obu naszych Szkół, OSP z Porąbki i Wielkiej Puszczy, Górników i Młodzieżowej Drużyny Pożarnej…, pań z KGW w pięknych strojach i pełen kościół ludu Bożego z gromadą dzieci, ale je zobaczymy przede wszystkim w czasie procesji.

Przygotowanie do procesji, która jest publicznym wyznaniem wiary…

Ktoś posprzątał chodnik, drogę, ktoś ubrał płot, ktoś przygotował ołtarz, ktoś nazbierał kwiatów do sypania dla dzieci… Ubraliśmy się elegancko. Przygotowywała się orkiestra, strażacy, służba liturgiczna… WIELU LUDZI dzisiaj przeszło. To są KONKRETNE GESTY MIŁOŚCI… Pójdziemy w procesji nie na spacer, żeby sobie pogadać czy pooglądać. Ale pójdziemy w procesji, żeby śpiewać i uwielbiać, że On jest z nami, że POŚRÓD NAS IDZIE BŁOGOSŁAWIONY…  To jest właśnie istota święta Bożego Ciała. Chcemy wyśpiewać, opowiedzieć, że mamy tutaj pośród nas kogoś najcenniejszego i najważniejszego dla nas. Mamy Jezusa Chrystusa, który tu ciągle z miłości do nas jest. Rano i wieczór, i  w nocy JEST. Czuwa nad nami i można tu przyjść i zatrzymać się przy nim obecnym w tabernakulum. (z kazania ks. Ariela)

I rzeczywiście z radością szliśmy uwielbiając Pana do I Ołtarza przygotowanego przez społeczność  NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA nr 2 w Porąbce…

Dźwięki ORKIESTRY DĘTEJ pod batutą pana Romana Pękali i śpiew prowadzony przez pana organistę Krzysztofa prowadzi nas między ołtarzami, tym razem do ołtarza II przygotowanego przez społeczność CHÓRU „ZASOLNICA” z Porąbki

Dalej do ołtarza III  przygotowanego przez DRUHÓW OSP PORĄBKA z wartą przy ołtarzu… Druhowie służyli także zabezpieczając procesję, niosąc sztandary…

I w drogę do ołtarza IV przygotowanego tradycyjnie przez RODZICÓW DZIECI, które PRZYSTĄPIŁY W TYM ROKU DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ. Dzieci zaś brały  czynny udział  w procesji dziewczynki sypiące kwiaty, niosące poduszki, chłopaki dzwonkami wspomagający ministrantów.

Barwny korowód procesyjny był możliwy dzięki OSOBOM NIOSĄCYM OBRAZY I PODUSZKI oraz  pięknym strojom ZESPOŁU REGIONALNEGO PORĄBCZANIE, jak i PAŃ Z KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH.

Dywan kwiatowy sypany przez DZIECI – MALUSZKI, PRZEDSZKOLAKI i SZKOLNE był możliwy w takiej obfitości dzięki WIELU OSOBOM, KTÓRE PRZYNOSIŁY OD PONIEDZIAŁKU PŁATKI KWIATÓW.