AKTUALNOŚCI

Życzenia

 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Kochani Parafianie,

        Pragniemy życzyć aby Pascha Jezusa stała się dla każdego z nas prawdziwym przejściem od starego człowieka do nowego człowieka w Chrystusie, bo „to, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5, 17) 

        Niech światło paschalne Zmartwychwstałego oświeca i przemienia nasze codzienne życie. Niech to światło towarzyszy nam szczególnie w tym czasie, który przeżywamy. Abyśmy mogli z pasją głosić światu: „Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!”

        Wasi duszpasterze

 

 

 

Życzenia Ks. Biskupa