AKTUALNOŚCI,  MODLITWY

Aby wypełniły się ŻYCZENIA…

Takie słowa z życzeń naszych kapłanów chcemy przywołać… „ Abyśmy mogli z pasją głosić światu: „Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!”

Świętując Zmartwychwstanie Chrystusa i przeżywając czas #zostanwdomu… popatrzmy jak z pasją młodzi ludzie zapraszają nas do szczególnej modlitwy… Modlitwy Wieczernika w czas bojaźni Apostołów… Kiedy przychodzi Jezus ze słowami: „POKÓJ WAM” –  modlitwy z głębi Ewangelii – Przychodzisz Panie #mimoDrzwiZamknietych...

z kanału YouTube Młodzi Archidiecezji Krakowskiej

Skoro modlitwa i czas #zostanwdomu to zapraszamy do codziennej modlitwy w łączności z naszymi Kapłanami:

  • Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00
  • Różańcem o godz. 20.30

Poniżej modlitwa w czas pandemii, która rozlega się codziennie w kościele i jak ufamy od krańca, do krańca Parafii.

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami.